Oppaan HuTK - Suomen kieli, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Sulje Syventävät opinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
A110403 Suomen kieli, syventävät opinnot 60-80 op  Humanistinen tiedekunta  
694956S Graduseminaari 10 op    Hae opetus 
694930Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (suomen kieli) 0 op / 0 ov     
695000P Johdatus S2-oppiaineeseen 5 op    Hae opetus 
694952S Kielihistoria 5 op     
695012P Kielitaidon arviointi 5 op     
694925S Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/suomen kieli) 0 op / 0 ov     
683400P Pohjoissaamen alkeiskurssi 5 op     
683401P Pohjoissaamen jatkokurssi 5 op     
694922S Pro gradu -tutkielma 40 op     
695010P Suomalainen monikulttuurisuus ja kulttuuritieto 5 op     
695003P Suomen yhteiskuntatiedon ja -taidon opettaminen 5 op     
694954S Syventävien opintojen tentti 5 op     
695001P S2-opetus ja suomenoppijan ohjaaminen 5 op     
694955S Valinnaisia opintojaksoja 1 5 op     
694957S Valinnaisia opintojaksoja 2 5 op     
694962S Viron jatkokurssi 5 op     
Avaa Aineopinnot
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Avaa Perusopinnot
Avaa Yleisopinnot