Oppaan HuTK - Informaatiotutkimus, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Sulje Syventävät opinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
694691S Ihmis- ja yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät 5 op  Humanistinen tiedekunta  
A112803 Informaatiotutkimus, syventävät opinnot 80 op  Humanistinen tiedekunta  
694627Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (informaatiotutkimus) 0 op / 0 ov     
694690S Informaatio ja tieto yhteiskunnassa 5 op     
694669S Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus 5 op     
694688S Informaatiolukutaitojen tutkimus 5 op     
694668S Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus 5 op     
694584S Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/informaatiotutkimus) 0 op / 0 ov     
694675S Muu informaatiotutkimuksen osa-alue 5 op     
694632S Pro gradu -seminaari 10 op     
694582S Pro gradu -tutkielma 40 op     
694583S Suppea tutkielma 20 op     
694637S Terveystieto ja -viestintä 5 op     
694673S Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus 5 op     
694644S Tieteenfilosofia ja -sosiologia 5 op     
694672S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus 5 op     
694682S Tutkimusmenetelmät 5 op    Hae opetus 
694696A Vaihtuvateemainen opintojakso 5 op  Humanistinen tiedekunta  
Avaa Aineopinnot
Avaa Perusopinnot