Oppaan KTK - Luokanopettaja, KM (sisältää Taikan ja Teknon), 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
A250541 Kasvatustiede, syventävät opinnot (LO) 70-80 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
408044S Graduseminaari 5 op    Hae opetus 
408036S Koulu yhteiskunnassa - yhteiskunta koulussa 5 op     
413031S Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi 5 op     
413030S Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi 5 op     
408037S Maisterivaiheen koulutyöskentely ja pedagoginen seminaari 15 op    Hae opetus 
408035S Opetushallinto ja kasvatusyhteistyö koulussa 5 op     
408043S Pro gradu -tutkielma 30 op     
408038S Teemaharjoittelu 5 op     
408045S Tiivistelmä/ maturiteetti 0 op / 0 ov