Oppaan Oulun yliopiston kesäopinnot 2020, 2019-20...2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Tästä Oulun yliopiston kesäopinnot 2020 -oppaasta löydät tiedekuntien järjestämät kesäopinnot ja kesätentit. Opintojaksot välilehdeltä löydät kaikki kesällä 2020 tarjottavat opintojaksot. Voit järjestää listan aloittain klikkaamalla "vastuuyksikkö" -tekstin jäljessä olevaa nuolta.

1)    Opintojaksot välilehdeltä löydät kaikki kesällä 2020 tarjottavat opintojaksot. Voit järjestää listan aloittain klikkaamalla "vastuuyksikkö" -tekstin jäljessä olevaa nuolta. Tähän listautuu myös kurssit, joista tarjolla vain tentti (kts. kohta 2)

2)    Tentit välilehdeltä löydät kesätentit

Huom. Kesällä järjestettävän opetuksen tiedot päivittyvät vielä kevään aikana. Tarkistathan lisäksi kurssin opetustapahtumasta onko kyse tentistä vai varsinaista opetusta sisältävästä kurssista. Huomaathan myös, että osa kursseista on Exam-tentteinä, joihin ilmoittaudutaan Exam-järjestelmässä. 

Osoitteesta https://www.oulu.fi/opiskelijalle/kesaopinnot löytyy lisätietoa kesäopinnoista ja opiskeluoikeudesta. Sieltä löytyvät myös avoimen yliopiston kesäopintotarjonta, kirjaston kesäopinnot sekä kesäyliopiston kesäopinnot.

Kesän 2020 opetus tiedekunnittain

HUOM. Katso tarkemmat tiedot Opintojaksot välilehdeltä.

Humanistinen tiedekunta

VastuuyksikköKoodiNimiLaajuusLisätietoja
Humanistinen tiedekunta687144SPohjoinen kirjallisuus ja kulttuuri4-10 op  
Humanistinen tiedekunta687148SKirjallisuuden opetus4-10 op  
Humanistinen tiedekunta687165SIdentiteetti, kulttuuri ja yhteiskunta4-10 op  
Humanistinen tiedekunta687171PKirjallisuuden praktikum I5 op  
Humanistinen tiedekunta687172PKirjallisuuden praktikum II5 op  
Humanistinen tiedekunta687173AKirjallisuushistoria 4: Suomi5 op  
Humanistinen tiedekunta687175AKirjallisuuden klassikoiden tuntemus5 op  
Humanistinen tiedekunta687177AKirjallisuuden opetustyöpaja5 op  
Humanistinen tiedekunta687179AKulttuurintutkimukselliset ja yhteiskunnalliset menetelmät5 op  
Humanistinen tiedekunta687180ASukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus5 op  
Humanistinen tiedekunta687809PYmpäristö- ja ilmastohistoria5 op  
Humanistinen tiedekunta693692PSvensk språk- och samhällshistoria5 op  
Humanistinen tiedekunta693697ASociolingvistik5 op  
Humanistinen tiedekunta693709SDialektologi5 op  
Humanistinen tiedekunta693710SNamnforskning5 op  
Humanistinen tiedekunta693713SAndraspråksinlärning5 op  
Humanistinen tiedekunta693714SSociolingvistik5 op  
Humanistinen tiedekunta693715SSpråkhistoria5 op  
Humanistinen tiedekunta694612ATäydentävä kirjallisuustentti5 op  
Humanistinen tiedekunta694637STerveystieto ja -viestintä5 op  
Humanistinen tiedekunta694672STietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus5 op  
Humanistinen tiedekunta694673STiedonhankinnan ja -haun tutkimus5 op  
Humanistinen tiedekunta694693AInformaatiosisältöjen arviointi ja organisointi5 op  
Humanistinen tiedekunta694714AAikuisten kommunikoinnin häiriöt I: Äänihäiriöt5 op  
Humanistinen tiedekunta694816PPuheen akustiikka2 op  
Humanistinen tiedekunta694819ALasten- ja aikuisneurologia5 op  
Humanistinen tiedekunta694824PJohdatus lasten- ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin6 op  
Humanistinen tiedekunta694830AAikuisten kommunikoinnin häiriöt II: Afasiologia6 op  
Humanistinen tiedekunta694833ALasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden kuntoutus II7 op  
Humanistinen tiedekunta694937PKielenhuolto5 op  
Humanistinen tiedekunta694938PKielen kehitys ja vaihtelu5 op  
Humanistinen tiedekunta694939PÄänne- ja muoto-oppi5 op  
Humanistinen tiedekunta694944AMurteet ja nykypuhekieli5 op  
Humanistinen tiedekunta694945ASanasto ja nimistö5 op  
Humanistinen tiedekunta694952SKielihistoria5 op  
Humanistinen tiedekunta700123PKorkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan5 op  
Humanistinen tiedekunta700124PUusin aika5 op  
Humanistinen tiedekunta700324AHistorian painoalat ja kansainväliset opinnot5 op  
Humanistinen tiedekunta700329SErikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot I5 op  
Humanistinen tiedekunta700330SErikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot II5 op  

 

Huom. Opiskelijan tulee olla yhteydessä kurssien vastuuopettajiin ja sopia kesäaikaisesta suorituksesta esim. esseinä, kotitentteinä jne. Näistä tulee sopia erikseen opettajan kanssa viimeistään toukokuun loppuun mennessä

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

VastuuyksikköKoodiNimiLaajuusLisätietoja
Kasvatustieteiden tiedekunta402149SYhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot5 op  
Kasvatustieteiden tiedekunta407040AKvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi5 op  
Kasvatustieteiden tiedekunta407041AKvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi5 op  
Kasvatustieteiden tiedekunta407045AKandidaatintutkielma10 op  
Kasvatustieteiden tiedekunta407518AGlobal citizenship education5 op  
Kasvatustieteiden tiedekunta408014SPedagogiset haasteet tutkimuksessa: Kirjapakettikurssi5 op  
Kasvatustieteiden tiedekunta413030SKvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi5 op  
Kasvatustieteiden tiedekunta413031SKvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi5 op  
Kasvatustieteiden tiedekunta408044SGraduseminaari5 op 
Kasvatustieteiden tiedekunta413060SKasvatussemiotiikka5 op  

  

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

VastuuyksikköKoodiNimiLaajuusLisätietoja
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu721070SGlobally Responsible Business6 op Verkkokurssi, kiinnitetty ajoitus
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu721476SReadings in Marketing6 op Verkkokurssi, vapaa ajoitus
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu724110PTaloustieteen perusteet5 opTentti tai korvaava loppukuulustelu
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu724102PJohtajuus ja organisaatiot5 opTentti tai korvaava loppukuulustelu
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu724105PJohdon laskentatoimi5 opTentti tai korvaava loppukuulustelu
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu724610PSopimus- ja yhteisöoikeus5 opTentti tai korvaava loppukuulustelu
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu724107PMarkkinoinnin käytännöt5 opTentti tai korvaava loppukuulustelu
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu724112PInvestointi- ja rahoituspäätökset5 opTentti tai korvaava loppukuulustelu
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu724106PMarkkinoinnin perusteet5 opTentti tai korvaava loppukuulustelu
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu724104PKirjanpito ja tuloslaskenta5 opTentti tai korvaava loppukuulustelu
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu721066SPrinciples of Econometrics6 opTentti tai korvaava loppukuulustelu
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu721352SFundamentals of Economics6 opTentti tai korvaava loppukuulustelu
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu721963SCorporate Finance6 opTentti tai korvaava loppukuulustelu
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu721128SCorporate Governance6 opThis summer exam is only for those students who have passed other obligatory parts of the course during fall 2019. Contact Prof. Kallunki (juha-pekka.kallunki(a)oulu.fi) for instructions. 
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu721348SAdvanced Microeconomics6 opTentti tai korvaava loppukuulustelu
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu721189SAdvanced Financial Statement Analysis6 opThis summer exam is only for those students who have passed other obligatory parts of the course during spring 2020. Contact Prof. Kallunki (juha-pekka.kallunki(a)oulu.fi) for instructions.

Huom. Muita OyKKK kesäopintoja tarjolla avoimessa yliopistossa.

 

Luonnontieteellinen tiedekunta

VastuuyksikköKoodiNimiLaajuusLisätietoja
Biologian ala750313AProjektityö2-15 op  
Biologian ala750349AValinnaiset kuulustelut2-10 op  
Biologian ala750366ALuK-loppukuulustelu5 op  
Biologian ala750380ATyöelämään tutustuminen1-5 op  
Biologian ala750613SProjektityö2-15 op  
Biologian ala750615SHarjoittelu10-15 op  
Biologian ala750626SLuonnon ekologinen inventointi ja ympäristövaikutusten arviointi5 op  
Biologian ala750649SValinnaiset kuulustelut2-10 op  
Biologian ala750656SSyventävien aineiden loppukuulustelu10 op  
Biologian ala750657SBiologian aineenopettajan pro gradu -tutkielma20-40 op  
Biologian ala750658SBiologian pro gradu -tutkielma40 op  
Biologian ala751642SMaastolajintuntemus2 op  
Biologian ala751651SEläinten syventävä lajintuntemus4-8 op  
Biologian ala751660SHyönteiskokoelman laatiminen2-6 op  
Biologian ala752362AKasvikokoelman laatiminen ja digikasvio2-6 op  
Biologian ala752608SKasvien syvennetty lajintuntemus I6 op  
Biologian ala752616SSienikurssi3 op  
Biologian ala752625SKasvien syvennetty lajintuntemus II5-8 op  
Biologian ala752692SSuokurssi5 op  
Biologian ala754629SField skills for ecologist1-10 op  
Biologian ala755313ALintujen maastolajintuntemus1-5 op  
Biologian ala755321AVesiekologian kenttäkurssi5 op  
Biologian ala755322AMaaeläimistön kenttäkurssi5 op  
Biologian ala756311APuutarhakasvien lajintuntemus5 op  
Biologian ala756343AKasviekologian kenttäkurssi5 op  
Fysiikan ala761120PFysiikan laboratoriotyöt 25 op  
Fysiikan ala761314ATermofysiikka5 op kurssi
Fysiikan ala761315AFysiikan laboratoriotyöt 35 op  
Fysiikan ala761685SOptiikka5 op kurssi
Fysiikan ala761694SLaserfysiikka5 op  KURSSI PERUTTU
Fysiikan ala761118P-01Mekaniikka 1, luennot ja tentti0/5 opkurssi
Fysiikan ala761118P-02Mekaniikka 1, laboratoriotyöt0/5 op 
Fysiikan ala761119P-01Sähkömagnetismi 1, luennot ja tentti0/5tentti
Fysiikan ala761119P-02Sähkömagnetismi 1, laboratoriotyöt0/5 op 
Fysiikan ala763312AKvanttimekaniikka I10 opkurssi
Fysiikan ala763612SKvanttimekaniikka I10 op kurssi
Fysiikan ala766101PFysiikan matematiikkaa5 op kurssi
Fysiikan ala766344AYdin- ja hiukkasfysiikka5 optentti
Maantieteen ala790349AMaapallon aluemaantiede5 op 
Maantieteen ala790325AMaantieteen soveltava kirjallisuus1-5 op  
Maantieteen ala790340AGlobaali kehitysproblematiikka5 op  
Maantieteen ala790346ALuonnon monimuotoisuuden suojelu maantieteen silmin5 op  
Maantieteen ala790347AKirjatentti5 op  
Maantieteen ala790348AKorvaava kirjatentti (KM-ET)5 op  
Maantieteen ala790350AAluekehityksen ja aluepolitiikan erityisteemat5 op  
Maantieteen ala790602SErikoistumisjakso: aluekehitys ja aluepolitiikka5 op  
Maantieteen ala790603SErikoistumisjakso: geoinformatiikka5 op  
Maantieteen ala790604SErikoistumisjakso: kulttuurimaantiede5 op  
Maantieteen ala790605SErikoistumisjakso: luonnonmaantiede5 op  
Maantieteen ala790606SErikoistumisjakso: matkailumaantiede5 op  
Maantieteen ala790607SMaantieteen syventävä kirjallisuus1-5 op  
Maantieteen ala791610SErikoistumisalan tentti5 op  
Maantieteen ala791616SHarjoittelu5 op  
Maantieteen ala791635AFennoskandian luonnonmaantiede5 op  
Matematiikan ala800119PFunktiot ja raja-arvo5 op  tentti
Matematiikan ala800317AJatkuvuus ja derivaatta5 op  tentti
Matematiikan ala800318AIntegraali5 op  tentti
Matematiikan ala800321ASarjat ja approksimointi5 op  tentti
Matematiikan ala800328ADifferentiaali- ja integraalilaskenta5 op  tentti
Matematiikan ala801195PTodennäköisyyslaskenta5 op  kurssi
Matematiikan ala801396ATodennäköisyyslaskennan jatkokurssi5 op  tentti
Matematiikan ala801399AGeometria5 op  tentti
Matematiikan ala801623SJohdatus koodausteoriaan5 op  kurssi
Matematiikan ala802120PMatriisilaskenta5 op  tentti
Matematiikan ala802151PJohdatus matemaattiseen päättelyyn5 op  tentti
Matematiikan ala802158PMatematiikkaa kauppatieteilijöille7 op  tentti
Matematiikan ala802159PAnalyysin perusteet kauppatieteilijöille5 op  tentti
Matematiikan ala802160PMatriisit ja optimointi kauppatieteilijöille5 op  tentti
Matematiikan ala802320ALineaarialgebra5 op  tentti
Matematiikan ala802336ASalausmenetelmät5 op  kurssi
Matematiikan ala802354AAlgebran perusteet5 op  tentti
Matematiikan ala802355AAlgebralliset rakenteet5 op  tentti
Matematiikan ala802357AEuklidiset avaruudet5 op  tentti
Matematiikan ala806116PTilastotiedettä kauppatieteilijöille5 op  tentti
Matematiikan ala806118PJohdatus tilastotieteeseen5 op  tentti
Matematiikan ala805305AJohdatus regressio- ja varianssianalyysiin5 optentti
Matematiikan ala805349AUskottavuus- ja Bayes-päättely5 optentti
Matematiikan ala806119PTilastotieteen jatkokurssi5 op  tentti

 

Teknillinen tiedekunta

VastuuyksikköKoodiNimiLaajuusLisätietoja
Arkkitehtuurin ala450502AUlkomaan ekskursio2 op  
Arkkitehtuurin ala450506AHarjoittelu 25 op  
Kaivannaisala492603SMining project feasibility study5 op  
Kaivannaisala493301AMining geophysics5 op  
Kaivannaisala493607SQuality requirements for concentrate5 op  
Kemian ala780116PJohdatus orgaaniseen kemiaan5 op  
Kemian ala780117PYleinen ja epäorgaaninen kemia A5 op  
Kemian ala780118PYleinen ja epäorgaaninen kemia B5 op  
Kemian ala780119PJohdatus analyyttiseen kemiaan5 op  
Kemian ala780341ATyöharjoittelu teollisuudessa I2 op  
Kemian ala780342ATyöharjoittelu teollisuudessa II4 op  
Kemian ala780343ATyöharjoittelu teollisuudessa III6 op  
Kemian ala780344ATyöharjoittelu teollisuudessa IV8 op  
Kemian ala780601STutkimusprojekti12 op  
Kemian ala780660SAdvanced water treatment chemistry5 op  
Kemian ala780683SAineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon loppukuulustelu7 op  
Kemian ala781301AEpäorgaaninen kemia I5 op  
Kemian ala781302AEpäorgaaninen kemia II5 op  
Kemian ala781303AFysikaalinen kemia I5 op  
Kemian ala781304AFysikaalinen kemia II5 op  
Kemian ala781305AOrgaaninen kemia I5 op  
Kemian ala781306AOrgaaninen kemia II5 op  
Kemian ala781308AInstrumenttianalytiikka5 op  
Kemian ala781309AYmpäristökemia5 op  
Kemian ala782608SBattery chemistries and components5 op  
Kemian ala782639SSähkökemia5 op  
Kemian ala783639SOrgaaninen kemia III5 op  
Konetekniikan ala460003AHarjoittelu I5 op  
Konetekniikan ala460004SHarjoittelu II5 op  
Konetekniikan ala461102AStatiikka5 op  
Prosessi- ja ympäristötekniikan ala477123SChemical processing of biomasses5 op  
Prosessi- ja ympäristötekniikan ala477124SMechanical processing of biomasses5 op  
Prosessi- ja ympäristötekniikan ala477221AAine- ja energiataseet5 op  
Prosessi- ja ympäristötekniikan ala477501AProsessidynamiikka5 op  
Prosessi- ja ympäristötekniikan ala477502AKoesuunnittelu ja kokeellisen datan analysointi5 op  
Prosessi- ja ympäristötekniikan ala477508SAutomation in Metallurgical Industry5 op  
Prosessi- ja ympäristötekniikan ala477525SÄlykkäät laskennalliset menetelmät automaatiossa5 op  
Prosessi- ja ympäristötekniikan ala477607SSäätö- ja systeemitekniikan kehittyneet menetelmät5 op  
Prosessi- ja ympäristötekniikan ala477623SLaajat automaatio- ja informaatiojärjestelmät10 op  
Prosessi- ja ympäristötekniikan ala477624SSäätötekniikan menetelmät5 op  
Prosessi- ja ympäristötekniikan ala488215SIndustry and Environment5 op 
Prosessi- ja ympäristötekniikan ala477221AAine- ja energiataseet5 opVerkkokurssi, kurssiavaimen saa vastuuhenkilöltä
Tuotantotalouden ala555285AProjektinhallinnan peruskurssi5 op Verkkokurssi, suullinen tentti/verkkotentti
Tuotantotalouden ala555286AProsessi- ja laatujohtaminen5 opVerkkokurssi, lisätietoa löytyy WebOodissa ilmoittautumisen jälkeen kurssin Moodle-työtilasta.

 

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

VastuuyksikköKoodiNimiLaajuusLisätietoja
Sähkötekniikan ala521077PJohdatus elektroniikkaan5 op  
Sovellettu ja laskennallinen matematiikka031010PMatematiikan peruskurssi I5 op  
Sovellettu ja laskennallinen matematiikka031075PMatematiikan peruskurssi II5 op  
Sovellettu ja laskennallinen matematiikka031076PDifferentiaaliyhtälöt5 op  
Sovellettu ja laskennallinen matematiikka031078PMatriisialgebra5 op  
Tietojenkäsittelytieteiden ala811103PJohdatus ohjelmistotuotantoon5 op  
Tietojenkäsittelytieteiden ala811104POhjelmointi 15 op  
Tietotekniikan ala521141POhjelmoinnin alkeet (also in English)5 op  
Tietotekniikan ala521154SUBISS - International UBI Summer School (in English)5 op  
Tietotekniikan ala521260SOhjelmoitava Web (also in English)5 op  
Tietotekniikan ala521284SLääketieteen tekniikan projektityö (also in English)5 op  

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan kesätentit / ITEE summer exams 2020

MAANANTAI / MONDAY 8.6.2020 klo 16:15-19:15 (Etätentti /Online Exam)

LAUANTAI / SATURDAY 13.6.2020 klo 09:00-12:00 (Etätentti /Online Exam)

MAANANTAI / MONDAY 15.6.2020 klo 16:15-19:15 (Etätentti /Online Exam)

LAUANTAI / SATURDAY 22.8.2020 klo 09:00-12:00 Sali L3

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

VastuuyksikköKoodiNimiLaajuusLisätietoja
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta740078YTyöelämäkurssi6 op  
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta740376AKandidaatintutkielma10 op  
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta740382AOrientation to biochemical work0-6 op  
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta740383AOrientation to research work0-6 op  
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta744628SOrientation to research work0-15 op  
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta744629SOrientation to biochemical work0-15 op  
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta744631SDissertation15 op  
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta744691SMSc thesis (Pro gradu)30 op  
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta744692SMSc thesis, additional experimental work0-30 op  

 

Lääketieteellinen tiedekunta

VastuuyksikköKoodiNimiLaajuusLisätietoja
Lääketieteen ala044001SHarjoittelu3-24 op  
Terveystieteiden ala080917SBiolääketieteellisen teknologian erikoistyö5-10 op  
Terveystieteiden ala080918SLääketieteellisen kuvantamisen erikoistyö5-10 op  
Terveystieteiden ala080919STerveysteknologian erikoistyö5-10 op  
Terveystieteiden ala352226SKliininen harjoittelu10 op  
Terveystieteiden ala353208SJohtamisen soveltava reflektointi Osa I5 op  
Terveystieteiden ala353218SJohtamisen harjoittelu, osa 15 op  
Terveystieteiden ala353226SPro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa I15 op  
Terveystieteiden ala353305SPro gradu-tutkielma ja tutkielmaseminaarit, hoitotiede25 op  
Terveystieteiden ala353312SJohtamisosaamiseen painottuva harjoittelu10 op  
Terveystieteiden ala353332SJohtamisen harjoittelu10 op  
Terveystieteiden ala353334SPro gradu-tutkielma ja tutkielmaseminaari terveyshallintotiede35 op  
Terveystieteiden ala353410SPro gradu-tutkielma ja tutkielmaseminaari40 op  
Terveystieteiden ala580120ATyöharjoittelu 11-5 op  
Terveystieteiden ala580121ATyöharjoittelu 21-5 op  
Terveystieteiden ala580201ALääketieteen tekniikan ohjelmointityö5 op  
Terveystieteiden ala580202SLääketieteen tekniikan projektityö5 op  
Terveystieteiden ala580209AKandidaatin tutkielma10 op  
Terveystieteiden ala580213SPro gradu -tutkielma/Lääketieteen tekniikka30 op  
Terveystieteiden ala580214STutkimussuunnitelma Pro gradu5 op