Oppaan OyKKK - Sivuaine, Kauppatiede, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

ayA633707 Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op


Kaikille avoin, ilmoittaudu suoraan kokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon. Lisäksi sinun tulee  ilmoittautua avoimen yliopiston opiskelijaksi, linkin saat kesäyliopistolta. Opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa vaaditaan, jotta suoritukset voidaan kirjata WebOodiin.

Kauppatieteiden perusopintotasoinen sivuainepaketti on vapaasti Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijoiden suoritettavissa. Sivuaineopiskelijat voivat osallistua alla mainituille opintojaksoille ilmoittautumalla Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon. Opinnot järjestetään Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kautta ja pääasiassa iltaisin. Huom. Vapaa sivuaineoikeus ei koske vastaavia päiväopetuksen kursseja. Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät maksa osallistumisestaan avoimen yliopiston maksua.

Kauppatieteiden sivuainekokonaisuuteen on kerätty eri alojen opiskelijoita työelämänäkökulmasta eniten hyödyttäviä kauppatieteiden perusopintojaksoja. Kokonaisuuden avulla muodostat hyvän kokonaiskuvan organisaatioiden keskeisistä toiminnoista sekä talouden perusmekanismeista.

Opetustarjonta:

ay724102P Johtajuus ja organisaatiot 5 op
ay724105P Johdon laskentatoimi 5 op
ay724108P Rahoitusmarkkinat 5 op
ay724110P Taloustieteen perusteet 5 op
ay724111P Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op

- Antaa kelpoisuuden kauppatieteiden aineopintoihin (35 op).
- Sivuainekokonaisuudessa voi korvata korkeintaan kaksi kurssia:
  * OyKKK Yrittäjyyden sivuaineen yhdellä, millä tahansa kurssilla ja yhdellä LITO-kokonaisuuden alla mainitulla kurssilla (1+1), TAI
  * Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuden korkeintaan kahdella kurssilla (ei saa olla saman sisältöinen jo suoritetun kurssin kanssa):
       LITO 724830P Johdatus taloushallintoon, 5 op (724105P Johdon laskentatoimi)
       LITO 724832P Liiketoimintaympäristön taloustiede, 5 op (724110P Taloustieteen perusteet)
       LITO 724834P Markkinoinnin ja myynnin perusteet, 5 op (724106P Markkinoinnin perusteet)
       LITO 724835P Johtamisen ja organisaatioiden perusteet, 5 op (724102P Johtajuus ja organisaatiot)

 


A633708 Kauppatieteiden sivuaineopinnot, aineopinnot 35 op


Haku kokonaisuuteen WebOodissa ma 11.5. klo 8.30 - pe 15.5.2020 klo 16.00. Aloituspaikkoja 20. Aineopintokokonaisuuteen voi hakeutua opiskelija, jolla on vastaava perusopintokokonaisuus suoritettuna vähintään arvosanalla ”hyvä” (3).

Sivuaineopinto-oikeus Kauppatieteiden aineopintoihin haetaan ja myönnetään WebOodin kautta ja paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös varasijoille voi ilmoittautua. Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta vain yhteen kokonaisuuteen ja opinto-oikeus on voimassa kaksi lukuvuotta. Sivuaineopintojen suorittamista suositellaan kuitenkin yhden lukuvuoden aikana. Hakijat saavat tiedon hyväksytyksi tai hylätyksi tulemisesta sähköpostilla. Sivuaineoikeus tulee myöhemmin näkyviin myös WebOodiin opiskelijan henkilökohtaisiin opinto-oikeustietoihin.

 

Opetustarjonta:

Seuraavista opintojaksoista valitaan joko viisi opintojaksoa ja seminaari, tai seitsemän opintojaksoa:

724050A Kauppatieteiden seminaari, 10 op


Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen:
724201A Internationalization, 5 op
724202A Managing Multinationals, 5 op


Laskentatoimi:
724203A Tilinpäätösanalyysi, 5 op
724204A Management Control, 5 op


Markkinointi:
724205A Jakelukanavat ja kaupan ketjuliiketoiminta, 5 op
724206A Strategic Marketing Management, 5 op


Rahoitus:
724208A Portfolio Theory, 5 op


Taloustiede:
724209A Rahatalous, 5 op
724210A Global Economics, 5 op