Oppaan Avoin yliopisto - Kauppa,hallinto ja oikeustieteet, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Opiskelu Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa Oulun yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia tutkintoihin kuuluvia perus- ja aineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Voit valita opintoja kiinnostuksesi mukaan Oulun yliopiston kaikilta tieteenaloilta. Opetusta järjestetään syys-, kevät- ja kesälukukausien aikana. Yliopisto toteuttaa opetuksen järjestämällä sen itse tai yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. Opetus vastaa laadultaan, sisällöltään sekä tavoitteiltaan Oulun yliopiston perustutkinto-opetusta. Opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Opiskeluoikeus edellyttää opintojaksolle/opintokokonaisuudelle ilmoittautumista ja säädetyn maksun suorittamista. Opiskeluoikeus on ajallisesti rajattu. Opiskeluoikeusaika voi olla pidempi kuin opintojen suorittamisaika. Opintojakson suorittamisajan voit tarkistaa opintojakson kuvauksesta WebOodista, Opintopolusta tai yhteistyöoppilaitoksen nettisivuilta.

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoja, vaan ainoastaan tutkinnon osia. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot opiskelija voi esittää myöhemmin luettavaksi hyväksi AHOT-prosessin mukaan osaksi tutkinto-opintoja, mikäli opiskelija saa tutkinnonsuorittamisoikeuden tiedekunnalta.

Avoimen yliopiston opetustarjonnan (opintojaksojen aikataulut ja ilmoittautumistiedot) näet verkkosivuiltamme http://www.oulu.fi/avoinyliopisto/

Sivustolla on myös opiskelua koskevaa hyödyllistä tietoa, ohjeistusta erilaisiin palveluihin sekä henkilöstön yhteystiedot.

Opintojaksojen kuvaukset näet nyt näkyvillä olevan WebOodi-oppaan Opintojaksot -kohdasta.

Avoimen yliopiston opintoasioissa ota yhteyttä avoin.yliopisto@oulu.fi.

Varaamme oikeuden muutoksiin opintotarjonnassa.

Kauppatieteiden avoimen väylä -opinnot 2020-2021

Väyläopintoihin kuuluu yliopistotasoisia Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintorakenteen mukaisia kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja 39 opintopisteen verran seuraavasti:

ay724110P Taloustieteen perusteet 5 op
ay724102P Johtajuus ja organisaatiot 5 op
ay724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus 5 op
ay724104P Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op
ay724106P Markkinoinnin perusteet 5 op
ay724108P Rahoitusmarkkinat 5 op
ay724111P Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op
Yliopistotasoisia kieliopintoja 4 op: toinen kotimainen kieli (Svenska för ekonomer 4 op - ay901052Y, ay901053Y) tai vieras kieli (tulee olla tasoltaan alkeiskurssia korkeampi, vähintään B2-taso.