Oppaan KTK - Varhaiskasvatus, KM, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Yliopiston opinto-opas lukuvuodelle 2020-2021 on julkaistu osoitteessa https://opas.peppi.oulu.fi.

Pepin opinto-oppaasta löytyy koulutusten, opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kuvaukset ja niiden toteutusten ajat ja paikat. Opintojaksoille ilmoittaudutaan edelleen oodissa. 

Mikäli sinulla on kysyttävää oppaalla olevista tiedoista, ota yhteyttä kyseisen koulutusalan koulutuksen lähipalveluihin https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut.

 

Varhaiskasvatus on yksi Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelman suuntautumisvaihtoehdoista. Varhaiskasvatuksen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoista valmistuu pienen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen pedagogisia asiantuntijoita kasvatuksen, opetuksen, koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen monialaisiin tehtäviin.

Maisterintutkinnon suorittanut voi sijoittua erilaisiin kasvatusalan tehtäviin: varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät, esiopetus, hallinto- ja kehittämistehtävät, koulutus- ja suunnittelutehtävät, tutkimus ja eri kasvatusorganisaatioiden ohjaus ja johtaminen. Maisterin tutkinnon suorittanut voi sijoittua myös järjestöjen ja yritysten palvelukseen.

Kasvatustieteen maisterin tutkinto koostuu kasvatustieteen syventävistä opinnoista, sivuaineopinnoista ja valinnaisista opinnoista.

Maisterin tutkinto antaa pätevyyden hakea ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviä työtehtäviä. Siihen voi sisältyä yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti opetustoimen henkilöstön kelpoisuutta koskevat opettajan pedagogiset opinnot (60 op), jotka antavat kelpoisuuden toimia aikuiskoulutuksen tehtävissä. Valtion virkoihin vaadittava kielitaito saadaan jo kandidaatin tutkinnon suorittamisen yhteydessä. Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan vuodesta 2030 alkaen päiväkodinjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on kasvatustieteen maisterin tutkinto.

 

Maisterin tutkinnon varhaiskasvatuksen koulutuksessa suoritettuaan opiskelija