Oppaan HuTK - Antiikin kielet ja kulttuuri, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Antiikin kielet ja kulttuuri

Osoite: Antiikin kielet ja kulttuuri, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Opintoneuvonta: yliopistonlehtori Timo Sironen; puh. 050 359 5424, opintoasiainsihteeri study.humanities@oulu.fi

www-sivut: http://www.oulu.fi/antiikki/

 

Opinto-oikeus

Antiikin kielten ja kulttuurin opiskeluoikeus on kaikilla läsnäoleviksi ilmoittautuneilla Oulun yliopiston opiskelijoilla. Opintojen vauhtiin saamiseksi on välttämätöntä ensin hankkia riittävä latinan/muinaiskreikan kielen taito. Siltä varalta että kielitaitoa ei ole saatu esim. lukiossa, järjestetään kummassakin kielessä alkeis- ja jatkokursseja, latinassa joka vuosi (alkeiskurssi syyslukukaudella ja jatkokurssi kevätlukukaudella), muinaiskreikka alkaa joka toinen vuosi (alkeiskurssi parittoman vuoden syyslukukaudella ja jatkokurssi parillisen vuoden kevätlukukaudella). Latinan alkeiskurssi järjestetään silloin tällöin myös kesäyliopistossa. Oppiaineen opiskelussa hyödyllisiä kieliä ovat englannin ohella ruotsi, saksa, ranska ja italia, jotta saa selvää käsikirjoista ja tutkimuskirjallisuudesta. Koska kontaktiopetusta on resurssipulan vuoksi vähän, opiskelijalta edellytetään halua ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa oppiaineen lehtori vastaanottoaikanaan ke 11–12, yliopistonlehtori Timo Sironen (puh. 050 359 5424, sähköposti timo.sironen(at)oulu.fi).

Guidance and exams also in Swedish, English, Italian, German and Latin.

 

Katsaus oppiaineeseen

Oppiaineen molempia suuntauksia (Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, Kreikan kieli ja kirjallisuus) voi opiskella vain sivuaineina valiten joko yhden tai kummankin suuntautumisvaihtoehdon. Oppiaine tutkii Välimeren alueen kreikkalaista ja roomalaista kulttuuria, latinan ja muinaiskreikan kieliä ja käyttää hyväkseen latinaksi ja muinaiskreikaksi kirjoitettuja alkuperäislähteitä. Oppiaine on historiallisesti suuntautunut kieliaine, joka perehdyttää antiikin kreikkalais-roomalaiseen kulttuuriin ja sen vaikutukseen oman aikamme kulttuuriin ja kieliin, unohtamatta kielellisiä ja kulttuurisia jatkumoita keskiajan, humanismi-renessanssin ja varhaisen uuden ajan aikoina niin latinalaisessa Länsi-Euroopassa (ja Pohjolassa) kuin kreikkalaisessa Itä-Roomassa.

Oppiaine sopii sivuaineeksi erityisesti historian ja arkeologian opiskelijoille, mutta myös kieliaineiden ja taide- ja kulttuuriaineiden opiskelijoille ja yleissivistävän luonteensa johdosta muillekin.

 

Sijoittuminen työelämään

Oppiaine tarjoaa mahdollisuuden pätevöityä latinan opettajan tehtäviin. Lisäksi oppiaineesta on hyötyä tutkijaksi ja opettajaksi aikovalle sekä muihin humanistista koulutusta vaativiin tehtäviin aikovalle (esim. nykykielten, historian, taidehistorian ja kirjallisuuden, kirjasto- ja museolaitoksen, sivistystoimen ja tiedotusalan parissa).

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Ohjatun kontaktiopetuksen lisäksi opiskelija joutuu tenttimään runsaasti itsekseen. Tenttikokonaisuuksista kannattaa käydä neuvottelemassa oppiaineen lehtorin kanssa etukäteen.

Apuneuvoksi antiikin nimistön ja terminologian osalta suositellaan käytettäväksi P. Castrén & L. Pietilä-Castrén: Antiikin käsikirja.

Vastuuopettajana kaikissa opintokokonaisuuksissa toimii antiikin kielten ja kulttuurin yliopistonlehtori Timo Sironen.

 

Opintokokonaisuuksien oppimistavoitteet

Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus:

Perusopintojen (25 op) tavoitteena on perehdyttää opiskelija antiikin Rooman kulttuurin pääpiirteisiin ja antaa sellainen kielitaito, että opiskelija pystyy itsenäisesti apuneuvoja käyttäen ymmärtämään helpohkoa latinankielistä proosaa, haluttaessa myös myöhemmiltä aikakausilta. Aineopintojen (35 op) tavoitteena on syventää ja laajentaa latinan kielen taitoa ja kirjallisuuden tuntemusta sekä laajentaa koko antiikin historian kuvaa ynnä opettaa käyttämään monipuolista lähdeaineistoa, haluttaessa myös myöhemmiltä aikakausilta.

Kreikan kieli ja kirjallisuus:

Perusopintojen (25 op) tavoitteena on perehdyttää opiskelija antiikin Kreikan kulttuurin pääpiirteisiin ja antaa sellainen kielitaito, että opiskelija pystyy itsenäisesti apuneuvoja käyttäen ymmärtämään klassista kreikkaa, lähinnä proosaa. Aineopintojen (35 op) tavoitteena on syventää ja laajentaa kreikan kielen taitoa ja kirjallisuuden tuntemusta ja laajentaa koko antiikin historian kuvaa sekä opettaa monipuolisten lähteiden käyttöä.

 

Opintojaksot

 

  1. A) Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus

Perusopinnot, 25 op:

700500P Latinan alkeiskurssi, 5 op

700501P Latinan jatkokurssi, 5 op

700525P Rooman kulttuuri ja antiikin tutkimus, 10 op

700526P Kielioppi I ja ohjattu tekstinluku, 5 op

 

Aineopinnot 35, op:

700527A Kielioppi II, 5 op

700528A Tekstit, 10 op

700529A Kääntäminen äidinkielestä latinaan, 5 op

700530A Kreikan historia ja Kreikan kirjallisuuden historia, 5 op

700509A Latinan kielen kehitys, 5 op

700510A Interpretaatiotyö, 5 op

 

  1. B) Kreikan kieli ja kirjallisuus

Perusopinnot 25, op:

700531P Kreikan alkeiskurssi, 5 op

700532P Kreikan jatkokurssi, 5 op

700533P Kreikan kulttuuri ja antiikin tutkimus, 10 op

700534P Helppoa proosaa, 5 op

 

Aineopinnot 35, op:

700535A Homeros, 5 op

700536A Tekstit, 15 op

700537A Kielioppi, 5 op

700538A Rooman historia ja Rooman kirjallisuuden historia, 5 op

700539A Interpretaatiotyö, 5 op