Oppaan Avoin yliopisto - Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat, 2021-22 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Opiskelu Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa Oulun yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia tutkintoihin kuuluvia perus- ja aineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Voit valita opintoja kiinnostuksesi mukaan Oulun yliopiston kaikilta tieteenaloilta. Opetusta järjestetään syys-, kevät- ja kesälukukausien aikana. Yliopisto toteuttaa opetuksen järjestämällä sen itse tai yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. Opetus vastaa laadultaan, sisällöltään sekä tavoitteiltaan Oulun yliopiston perustutkinto-opetusta. Opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Opiskeluoikeus edellyttää opintojaksolle/opintokokonaisuudelle ilmoittautumista ja säädetyn maksun suorittamista. Opiskeluoikeus on ajallisesti rajattu. Opiskeluoikeusaika voi olla pidempi kuin opintojen suorittamisaika. Opintojakson suorittamisajan voit tarkistaa opintojakson kuvauksesta WebOodista, Opintopolusta tai yhteistyöoppilaitoksen nettisivuilta.

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoja, vaan ainoastaan tutkinnon osia. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot opiskelija voi esittää myöhemmin luettavaksi hyväksi AHOT-prosessin mukaan osaksi tutkinto-opintoja, mikäli opiskelija saa tutkinnonsuorittamisoikeuden tiedekunnalta.

Avoimen yliopiston opetustarjonnan (opintojaksojen aikataulut ja ilmoittautumistiedot) näet verkkosivuiltamme https://www.oulu.fi/joy/

Sivustolla on myös opiskelua koskevaa hyödyllistä tietoa, ohjeistusta erilaisiin palveluihin.

Opintojaksojen kuvaukset näet nyt näkyvillä olevan WebOodi-oppaan Opintojaksot-kohdasta.

Avoimen yliopiston opintoasioissa ota yhteyttä avoin.yliopisto@oulu.fi.

Varaamme oikeuden muutoksiin opintotarjonnassa.

Opetettava aine ja vastaavuustodistus

Jos opiskelija haluaa opinnoista erillisen vastaavuustodistuksen, jossa todistetaan opintojen tuottama kelpoisuus opettaa ko. oppiainetta, hän tekee vastaavuustodistushakemuksen tiedekuntaan. Vastaavuustodistus on maksullinen. Lisätietoja vastaavuustodistuksista saa opinnoista vastaavan tiedekunnan koulutuksen lähipalveluista study.humanities(at)oulu.fi.