Oppaan Oulun yliopiston kesäopinnot 2021, 2020-21...2021-22 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Tästä Oulun yliopiston kesäopinnot 2021 -oppaasta löydät tiedekuntien järjestämät kesäopinnot ja kesätentit. Opintojaksot välilehdeltä löydät kaikki kesällä 2021 tarjottavat opintojaksot. Voit järjestää listan aloittain klikkaamalla "vastuuyksikkö" -tekstin jäljessä olevaa nuolta.

1)    Opintojaksot välilehdeltä löydät kaikki kesällä 2021 tarjottavat opintojaksot. Voit järjestää listan aloittain klikkaamalla "vastuuyksikkö" -tekstin jäljessä olevaa nuolta. Tähän listautuu myös kurssit, joista tarjolla vain tentti (kts. kohta 2)

2)    Tentit välilehdeltä löydät kesätentit

Huom. Kesällä järjestettävän opetuksen tiedot päivittyvät vielä kevään aikana. Tarkistathan lisäksi kurssin opetustapahtumasta onko kyse tentistä vai varsinaista opetusta sisältävästä kurssista. Huomaathan myös, että osa kursseista on Exam-tentteinä, joihin ilmoittaudutaan Exam-järjestelmässä. 

Osoitteesta https://www.oulu.fi/opiskelijalle/kesaopinnot löytyy lisätietoa kesäopinnoista ja opiskeluoikeudesta. Sieltä löytyvät myös avoimen yliopiston kesäopintotarjonta, kirjaston kesäopinnot sekä kesäyliopiston kesäopinnot.

 

Kesän 2021 opetus tiedekunnittain

HUOM. Katso tarkemmat tiedot Opintojaksot välilehdeltä.

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Vastuuyksikkö

Koodi

Nimi

Laajuus

Lisätietoja

Kasvatustieteiden tiedekunta

408044S

Graduseminaari

5 op

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

402149S

Yhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot

5 op 

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

408014S

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: Kirjapakettikurssi

5 op

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

413060S

Kasvatussemiotiikka

5 op 

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

408038S

Teemaharjoittelu

5 op

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

413030S

Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi

5 op

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

413031S

Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi

5 op

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

407040A

Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi

5 op

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

407041A

Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi

5 op 

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

407045A

Kandidaatintutkielma

10 op 

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

407518A

Global citizenship education

5 op 

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

442425A

Varhaiskasvatuksen pedagoginen suunnittelu

5 op

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

404022A

Vapaavalintainen harjoittelu

1-10 op

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

422285A

Musiikinhistoria

5 op

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

416001

Johdanto oppimisanalytiikan käyttöön

1 op

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

416002

Learning analytics to support engagement in studies

2 op

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

416003

Learning analytics in teaching and academic advising

2 op

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

416004

Principles of using register-based and big data for analytics

2 op

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

416005

Ethics and data literacy for educational use

3 op

 

 

Luonnontieteellinen tiedekunta

VastuuyksikköKoodiNimiLaajuusLisätietoja
Biologian ala750313AProjektityö2-15 optoukokuu-elokuu
Biologian ala750349AValinnaiset kuulustelut2-10 optoukokuu-kesäkuu, elokuu
Biologian ala750366ALuK-loppukuulustelu5 optoukokuu-kesäkuu, elokuu
Biologian ala750380ATyöelämään tutustuminen1-5 optoukokuu-elokuu
Biologian ala750613SProjektityö2-15 optoukokuu-elokuu
Biologian ala750615SHarjoittelu10-15 optoukokuu-elokuu
Biologian ala750649SValinnaiset kuulustelut2-10 optoukokuu-kesäkuu, elokuu
Biologian ala750656SSyventävien aineiden loppukuulustelu10 optoukokuu-kesäkuu, elokuu 
Biologian ala750657SBiologian aineenopettajan pro gradu -tutkielma20-40 optoukokuu-elokuu
Biologian ala750658SBiologian pro gradu -tutkielma40 optoukokuu-elokuu
Biologian ala751642SMaastolajintuntemus2 optoukokuu
Biologian ala751651SEläinten syventävä lajintuntemus4-8 optoukokuu-kesäkuu, elokuu
Biologian ala751660SHyönteiskokoelman laatiminen2-6 optoukokuu-elokuu
Biologian ala752362AKasvikokoelman laatiminen ja digikasvio2-6 optoukokuu-elokuu
Biologian ala752608SKasvien syvennetty lajintuntemus I6 optoukokuu-kesäkuu, elokuu
Biologian ala752616SSienikurssi3 opelo-syyskuu
Biologian ala752625SKasvien syvennetty lajintuntemus II5-8 optoukokuu-kesäkuu, elokuu
Biologian ala752692SSuokurssi5 opelokuu
Biologian ala754629SField skills for ecologist1-10 optoukokuu-elokuu
Biologian ala755313A Lintujen maastolajintuntemus1-5 optoukokuu-elokuu
Biologian ala755321AVesiekologian kenttäkurssi5 op kesäkuu
Biologian ala755322AMaaeläimistön kenttäkurssi5 op elokuu
Biologian ala756311APuutarhakasvien lajintuntemus5 op elokuu, syyskuu
Biologian ala756343AKasviekologian kenttäkurssi5 opkesä-heinäkuu
Biologian ala750654SBiologian erikoisluento: Field course on marine environment3 optoukokuu, elokuu
Fysiikan ala 766344ATentti: Ydin- ja hiukkasfysiikka517.6. klo 16-19
Fysiikan ala766101PFysiikan matematiikkaa5verkko-opetus, elokuu
Fysiikan ala761115PFysiikan laboratoriotyöt 15lähiopetus, elokuu
Fysiikan ala761120PFysiikan laboratoriotyöt 25lähiopetus, kesä- ja elokuu
Fysiikan ala761315AFysiikan laboratoriotyöt 35lähiopetus, kesä- ja elokuu
Fysiikan ala763312A  763612SKvanttimekaniikka I10verkko- tai monimuoto-opetus, opetusaika täsmentyy
Fysiikan ala761118P-01Mekaniikka 1, luennot0/5kesäkuu
Fysiikan ala761118P-02Mekaniikka 1, laboratoriotyöt0/5lähiopetus, kesä- ja elokuu
Fysiikan ala761314ATermofysiikka5verkko- tai monimuoto-opetus, touko-kesäkuu
Fysiikan ala761313AAtomifysiikka 15omatoimiopiskeltava verkkokurssi, kesä-heinäkuu
Fysiikan ala766315ANumeerinen mallintaminen5omatoimiopiskeltava verkkokurssi, kesä-heinäkuu
Fysiikan ala761119PSähkömagnetismi 15verkko-opetus (oppimateriaali verkossa, laskuharjoitustyöpajat), elokuu
Matematiikan ala802336ASalausmenetelmät5touko-kesäkuu
Matematiikan ala802336ASalausmenetelmät5elokuu
Matematiikan ala800347ALukualueet5Opetus viikoilla 20-24 ma, ti ja to klo 10-13. Tentti viikolla 25, päivä sovitaan kurssilla.
Matematiikan ala800693SMatriisiteoria52.8.-3.9. päiväopetuksena. Katso kurssin lisätiedot, jossa aikataulu.
Matematiikan ala Kesän tentit lisätään kevään aikana:  
  802151PTentti: Johdatus matemaattiseen päättelyyn59.8. klo 14-18
  800119PTentti: Funktiot ja raja-arvo522.6. klo 16-19
  802120PTentti: Matriisilaskenta516.8. klo 12-15
  802354ATentti: Algebran perusteet523.6. klo 16-19
  802355ATentti: Algebralliset rakenteet54.8. klo 16-19
  800317ATentti: Jatkuvuus ja derivaatta52.6. klo 16-19
 801396ATentti: Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi522.6. klo 16-19
  802160PTentti: Matriisit ja optimointi kauppatieteilijöille55.8. klo 16-19
  802159PTentti: Analyysin perusteet kauppatieteilijöille515.7. klo 16-19
  802158PTentti: Matematiikkaa kauppatieteilijöille724.6. klo 16-19
 806116PTentti: Tilastotiedettä kauppatieteilijöille514.6. klo 16-20
 805305ATentti: Johdatus regressio- ja varianssianalyysiin512.8. klo 16-19
 806118PTentti: Johdatus tilastotieteeseen514.6. klo 16-19
 806119PTentti: Tilastotieteen jatkokurssi52.6. klo 16-19
Maantieteen ala790350AAluekehityksen ja aluepolitiikan erityisteemat5 
Maantieteen ala790340AGlobaali kehitysproblematiikka5 
Maantieteen ala790346ALuonnon monimuotoisuuden suojelu maantieteen silmin5 
Maantieteen ala790348AKorvaava kirjatentti (KM-ET)5 
Maantieteen ala790347AIhmismaantiede arjessa ja koulussa5 
Maantieteen ala790325AMaantieteen soveltava kirjallisuus1-5 
Maantieteen ala791610SErikoistumisalan tentti5 
Maantieteen ala790602SErikoistumisjakso: aluekehitys ja aluepolitiikka5 
Maantieteen ala790603SErikoistumisjakso: geoinformatiikka5 
Maantieteen ala790604SErikoistumisjakso: kulttuurimaantiede5 
Maantieteen ala790605SErikoistumisjakso: luonnonmaantiede5 
Maantieteen ala790606SErikoistumisjakso: matkailumaantiede5 
Maantieteen ala790607SMaantieteen syventävä kirjallisuus1-5 
Maantieteen ala791616SHarjoittelu5 

 

Lääketieteellinen tiedekunta

Katso tiedekunnan tarjoamat kesäopinnot tarkemmin välilehdeltä Opintojaksot. Voit järjestää listan aloittain klikkaamalla "Vastuuyksikkö" -sarakkeen jäljessä olevaa pientä nuolta. 

- Lääketieteen ala: kts. syventävät opinnot, valinnaiset opinnot ja harjoittelu

- Terveystieteiden ala (hoitotiede, terveyshallintotiede, terveystieteiden opettaja, hyvinvointitekniikka, lääketieteen tekniikka): kts. syventävät opinnot ja aineopinnot 

 

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Kesäkurssit (Summer Studies in Finnish)

VastuuyksikköKoodiNimiLaaujuus Toteutusaikataulu 
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta521077PJohdatus elektroniikkaan, Kesä- / verkkokurssi5 op31.5.-11.7.2021
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta521404ADigitaalitekniikka 2, kesä5 op10.5.-31.8.2021
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta031010PKesä-/verkkokurssi, Matematiikan peruskurssi I5 opitsenäistä opiskelua 19.4.-12.6.2021, loppukoe 12.6.2021 klo 9.00-12.00
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta031078PKesä-/verkkokurssi, Matriisialgebra5 opitsenäistä opiskelua 19.4.-12.6.2021. Loppukoe 12.6.2021 klo 9.00-12.00.
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta031076PKesä-/verkkokurssi, Differentiaaliyhtälöt5 opitsenäistä opiskelua 28.6.-21.8.2021, loppukoe la 21.8.2021 klo 9.00-12.00
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta031075PKesä-/verkkokurssi, Matematiikan peruskurssi II5 opitsenäistä opiskelua 28.6.-21.8.2021, loppukoe 21.8.2021 klo 9.00-12.00
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta521141POhjelmoinnin alkeet, Kesä- /verkkokurssi5 op31.5.-31.8.21
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta811103PJohdatus ohjelmistotuotantoon5 op31.5.-31.8.21
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta811104POhjelmointi 15 op10.5.-8.8.2021, ei ohjausta ajalla 24.6.-1.8.
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta811166PTietojärjestelmien perusteet5 op10.5.-30.8.2021

Summer Studies in English 

UnitCodeName of the courseScope Schedule
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering (ITEE) 521141PElementary Programming, Summer- /Online course5 ECTS cr31.05.-31.08.21
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering (ITEE) 521399SHigh-Level Synthesis of Digital Circuits5 ECTS cr10.5.- 2.6.2021
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering (ITEE) 521260SProgrammable Web Project5 ECTS cr31.05.-31.08.21
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering (ITEE) 521284SBiomedical Engineering Project5 ECTS cr01.06.-31.08.21

 

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan kesätentit / ITEE Summer Exams 2021 

KESÄTENTTI sähköisenä tenttinä Exam -järjestelmässä: 

MAANANTAI / MONDAY 7.6.2021 klo 16:15-19:15 (etätentteinä)

LAUANTAI / SATURDAY 12.6.2021 klo 09:00-12:00 (etätentteinä + vaihtoehtoinen paperitentti Sali L1) 

MAANANTAI / MONDAY 14.6.2021 klo 16:15-19:15 (etätentteinä)

LAUANTAI / SATURDAY 21.8.2021 klo 09:00-12:00 Sali L1 

 

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

VastuuyksikköKoodiNimiLaajuusLisätietoja
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta740078YTyöelämäkurssi6 op Opiskelija hankkii kesätyöpaikan (vähintään 1 kk) miltä alalta tahansa. Kesätyön aloittamista edeltää kaksi työpajaa huhti-toukokuun aikana.
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta740376AKandidaatintutkielma10 op  Opiskelija sopii asiasta Tuomo Glumoffin kanssa; Kohderyhmä: LuK 3v. Kesällä voi suorittaa osuudet: kirjallisuustutkielma 6 op ja populaariesitys 2 op. Kurssiosuus 2 op suoritetaan syyslukukaudella
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta740382AOrientation to biochemical work0-6 op  Opiskelija sopii työskentelyjaksosta itsenäisesti biokemian alan tutkimusryhmän (research work) tai biokemian alan työnantajan (biochemical work) kanssa; Kohderyhmä: LuK 1v-3v. Jos opiskelija tekee harjoittelun palkattomana Oulun yliopiston ulkopuolella, pyydetään täyttämään palkattoman harjoittelun sijoitussopimus https://www.oulu.fi/opiskelijalle/harjoittelulomakkeet
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta740383AOrientation to research work0-6 op  Opiskelija sopii työskentelyjaksosta itsenäisesti biokemian alan tutkimusryhmän (research work) tai biokemian alan työnantajan (biochemical work) kanssa; Kohderyhmä: LuK 1v-3v. Jos opiskelija tekee harjoittelun palkattomana Oulun yliopiston ulkopuolella, pyydetään täyttämään palkattoman harjoittelun sijoitussopimus https://www.oulu.fi/opiskelijalle/harjoittelulomakkeet
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta744628SOrientation to research work0-20 op  Student independently agrees the working period with the research group in the biochemistry field (research work) or with the company in the biochemistry field (biochemical work).; Target group: MSc students. Max 10 credits are allowed in one placement.
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta744629SOrientation to biochemical work0-20 op  Student independently agrees the working period with the research group in the biochemistry field (research work) or with the company in the biochemistry field (biochemical work).; Target group: MSc students. Max 10 credits are allowed in one placement.
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta744631SDissertation15 op   Student finds a suitable supervisor for dissertation and contacts Lloyd Ruddock for details: Target group: MSc students.
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta744691SMSc thesis (Pro gradu)30 op  Student agrees about the project with Alexander Kastaniotis and principal investigator of the research group; Target group: MSc students.  MSc thesis (experimental part or written part) can be done during the summer.
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta744692SMSc thesis, additional experimental work0-30 op  Student agrees about the project with Alexander Kastaniotis and principal investigator of the research group. Target group: MSc students.

 

 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA 

 

Kemian kesäopinnot 2021

Kemia:  
78x602SSyventymiskohteen pro gradu -tutkielma, 20 op
782639SSähkökemia, 5 op
783639SOrgaaninen kemia III, 5 op -- kesätentti
782608SBattery chemistries and components, 5 op
780660SAdvanced water treatment chemistry, 5 op
780xxxSAineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon loppukuulustelu, 5 op -- kesätentti
780601STutkimusprojekti, 12 op
78x607SSyventymiskohteen erikoistyö, 30 op
78x600SLoppukoe 5 op -- kesätetti
780117PYleinen ja epäorgaaninen kemia A, 5 op -- kesätentti
780118PYleinen ja epäorgaaninen kemia B, 5 op -- kesätentti
780116PJohdatus orgaaniseen kemiaan, 5 op -- kesätentti
780119PJohdatus analyyttiseen kemiaan, 5 op -- kesätentti
781303AFysikaalinen kemia I, 5 op -- kesätentti
781304A Fysikaalinen kemia II, 5 op -- kesätentti
781301AEpäorgaaninen kemia I, 5 op -- kesätentti
781302AEpäorgaaninen kemia II, 5 op -- kesätentti
781305AOrgaaninen kemia I, 5 op -- kesätentti
781306AOrgaaninen kemia II, 5 op -- kesätentti
781309A  Ympäristökemia, 5 op -- kesätentti
781308AIntrumenttianalytiikka, 5 op -- kesätentti
780341-344ATyöharjoittelu teollisuudessa I-IV  2-8 op
782338AKemian teolliset sovellutukset, 5 op
782640SHydrometallurgisten prosessien kemia, 5 op
780600SKemian loppukuulustelu, 5 op

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan alan kesäopinnot 2021

477501A  Prosessidynamiikka 5 op
477502A  Koesuunnittelu ja kokeellisen datan analysointi 5 op
488102A  Hydrologiset prosessit 5 op
488505A  Waste management and recycling 5 op

477524S  Prosessien optimointi 5 op
477525S  Älykkäät laskennalliset menetelmät automaatiossa 5 op
488506S  Sustainable Urban Energy 5 op

 

Tuotantotalouden alan kesäopinnot 2021

Verkkokurssit, itsenäisesti suoritettavat

 

Arkkitehtuurin kesäopinnot 2021

450503A

Työmaaharjoittelu, 5op

450505A

Harjoittelu 5 op

450506A

Harjoittelu 2 / Practical Training 2, 5 op

450502A

Ulkomaan ekskursio / Excursion Abroad, 2 op

454540A

Yhdyskuntasuunnittelun vaihtuvasisältöinen kurssi, 2 -10 op

452540A

Nykyaikaisen arkkitehtuurin vaihtuvasisältöinen kurssi (Workshop) 5 - 7,5 op

453540A

Rakennusopin vaihtuvasisältöinen kurssi (Workshop) 5 -7,5 op

451551S

Arkkitehtuurin historian ja korjaussuunnittelun vaihtuvasisältöinen kurssi: Perinteiset suomalaiset vesikattorakenteet  2 - 10 op

 

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

KESÄOPINNOT 2021

VastuuyksikköKoodiNimiLaajuusLisätietoja
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu721070SGlobally Responsible Business6 op Verkkokurssi, kiinnitetty ajoitus
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu721476SReadings in Marketing6 op Verkkokurssi, vapaa ajoitus
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu721569SIBM Book Club 6 opVerkkokurssi, kiinnitetty ajoitus

Opintoja on tarjolla myös avoimessa yliopistossa.


KESÄTENTIT 2021 (etänä)

Kesäkuun kesätentit

Etätentin suorituspaikkaKoodiNimiAjankohta Lisätietoja
Sähköinen tentti Examinarium tenttitilassa724112PInvestointi- ja rahoituspäätöksetMa 7.6. - la 12.6. 
Sähköinen tentti Examinarium tenttitilassa724610PSopimus- ja yhteisöoikeusMa 14.6. -  la 19.6. 
MOODLE -tentti
(tenttiin ilmoittautuminen WebOodissa)
724110PTaloustieteen perusteetMa 14.6. klo 9-10HUOM! tentti klo 9-10, kesto 1h
MOODLE -tentti
(tenttiin ilmoittautuminen WebOodissa)
724105PJohdon laskentatoimiMa 14.6. klo 9-11HUOM! tentti klo 9-11, kesto 2h
MOODLE -tentti
(tenttiin ilmoittautuminen WebOodissa)
724113PBrändimarkkinointiMa 14.6. klo 9-12HUOM!Tenttiin voi osallistua, mikäli on tehnyt kurssisuoritukseen sisältyvän harjoitustyön.
MOODLE -tentti
(tenttiin ilmoittautuminen WebOodissa)
724204AMangement ControlMa 14.6. klo 9-12HUOM! Tenttiin saavat osallistua vain ne, jotka olivat mukana kurssin toteutuksessa syksyllä 2020.
MOODLE -tentti
(tenttiin ilmoittautuminen WebOodissa)
724102PJohtajuus ja organisaatiotKe 16.6 klo 12-15HUOM! Tenttiin voi osallistua, jos on ollut ilmoittautuneena viime syksyn kurssille ja kurssiin kuuluva ryhmätehtävä on suoritettu.
MOODLE -tentti
(tenttiin ilmoittautuminen WebOodissa)
721625AVakuusoikeusKe 16.6 klo 16.30-18.30 
MOODLE -tentti
(tenttiin ilmoittautuminen WebOodissa)
724106PMarkkinoinnin perusteetPe 18.6 klo 12-15HUOM! Tenttii osallistuminen edellyttää kurssiin kuuluvan ryhmätyön suorittamista joko syyskaudella 20 (PP kesäyliopiston kurssi) tai keväällä 21 (OYKKK kandiopiskelijoiden kurssi).
MOODLE -tentti
(tenttiin ilmoittautuminen WebOodissa)
724104PKirjanpito ja tuloslaskentaPe 18.6 klo 12-17Tentin materiaalit toimitetaan sähköpostilla tenttiin ilmoittautuneiden Weboodi tiedoissa olevaan sähköpostiin 18.6 klo 12 sisältäen vastaustiedoston (excel), joka palautetaan klo 17 mennessä takaisin lähetyspaikkaansa. Tentin kysymykset toimitetaan pdf-tiedostona. HUOM! Excel tiedosto tulee palauttaa aitona sähköpostin liitetiedostona (ei share tai muun pilvipalvelun kautta jakamalla).

 
Elokuun kesätentit

Etätentin suorituspaikkaKoodiNimiAjankohtaLisätietoja
Sähköinen tentti Examinarium tenttitilassa721138SFundamentals of AccountingMon 9.8.- Sat 14.8.NOTE! Passed home assignment of Internal auditing is a prerequisite to take part to the exam.
Sähköinen tentti Examinarium tenttitilassa721957SFundamentals of FinanceMon 16.8.- Sat 12.8. 
Sähköinen tentti Examinarium tenttitilassa721197SAdvanced International AccountingMon 16.8.- Sat 21.8. 
MOODLE -tentti
(tenttiin ilmoittautuminen WebOodissa)
721194SAdvanced Cost AccountingMon 16.8 klo 9-12NOTE! Moodle exam for those who have participated the course in spring 2021 and submitted the Exel exercise.
 MOODLE -tentti
(tenttiin ilmoittautuminen WebOodissa)
721963SCorporate FinanceMon 16.8 klo 12-16NOTE! Time is 4 hours for this exam and exam is only for students who have done team report and its presentation this year.
 MOODLE -tentti
(tenttiin ilmoittautuminen WebOodissa)
721352SFundamentals of EconomicsFri 20.8 klo 12-15 
 MOODLE -tentti
(tenttiin ilmoittautuminen WebOodissa)
721066S Principles of EconometricsFri 20.8 klo 12-15NOTE! This summer exam is only for students who have not passed the course previously. The exam is Moodle exam. The further details and instructions will be sent via email for those who have registered for this exam by 2nd of August.

KATSO myös Luonnontieteellisen tiedekunnan kesätenttien kohdalta heidän tarjoamat tentit kauppatieteilijöille;
- Tilastotiedettä kauppatieteilijöille
- Matematiikkaa kauppatieteilijöille
- Analyysin perusteet kauppatieteilijöille
- Matriisit ja optimointi kauappatieteilijöille