Oppaan KVK - suomea muunkielisille, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Suomen kielen kurssit lukuvuonna 2020-2021

Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus järjestää suomea muunkielisille -opetusta eri tasoilla selviytymiskursseista edistyneille suunnattuihin kursseihin. Alla olevasta listasta näet kurssit, jotka järjestetään lukuvuonna 2020–2021 ja joille vaihto-opiskelijat ja muut kansainväliset opiskelijat ja yliopiston henkilöstö voivat osallistua.

Alkeistaso

900017Y Suomen kielen johdantokurssi 2 op (syksyllä 2020 ja keväällä 2021)
900013Y Suomen kielen peruskurssi 1 3 op (syksyllä 2020 ja keväällä 2021)
900053Y Suomen kielen peruskurssi 2 5 op (syksyllä 2020 ja keväällä 2021),

Jatkotaso

900015Y Suomen kielen jatkokurssi 1 5 op (syksyllä 2020)
900016Y Suomen kielen jatkokurssi 2 5 op (keväällä 2021).

Edistyneiden taso

900027Y Suomen kielen kirjoittamisen erityiskurssi 3 op (keväällä 2021)
900054Y Suomen kielen keskustelukurssi 3 op (syksyllä 2020).

Tandem-kurssit (lisätietoa Tandem-opinnoista alla liitteenä) 

Kurssin lopussa maininittu lähtötaso, joka vaaditaan suomalaisilta opiskelijoilta ko. kielen osalta.

905046Y saksa–suomi-tandem, suositeltava saksan minimilähtötaso A2/B1

904073Y venäjä–suomi-tandem, suositeltava venäjän minimilähtötaso A2/B1

902062 englanti–suomi-tandem, suositeltava englannin minimilähtötaso B1

904024Y ranska–suomi-tandem, suositeltava ranskan minimilähtötaso A2/B1

905046 Y japani–suomi-tandem, suositeltava japanin minimilähtötaso A2/B1.

Muissa kielissä ei yllä olevaa minimilähtötasoa vaadita. Ulkomaalaisilta opiskelijoilta ei edellytetä suomen kielen taitoa. Lisätiedot Taddem-opintojen ilmoittautumisesta ja suoritustavoista kieli- ja viestintäkoulutuksen tandem-sivulla (linkki: https://www.oulu.fi/kielikoulutus/cafe_lingua)

Lisätietoa

Opiskelijat valitaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla ovat kuitenkin ne opiskelijat, joiden tutkintoon kurssi(t) kuuluvat ja ne, joiden kotiyliopisto vaatii vaihtomaan kielikurssin suorittamisen.

Lukuvuoden 2020–2021 kurssien aika- ja paikkatiedot päivitetään toukokuun lopussa. Syksyn kursseille ilmoittautuminen alkaa elokuun alussa ja kevään kursseille joulukuun alussa.

Yhteydenotot: 
- kansainvälisten opiskelijoiden orientaatiotilaisuuksissa
- sähköpostitse: Anne Koskela (anne.koskela(at)oulu.fi

LIITE Tandem-opiskelu

Tandem on 2–4 opintopisteen opintojakso, jossa työskennellään pareittain tai kolmen hengen ryhmissä syntyperäisen kohdekielen puhujan kanssa. Osallistujat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään sekä opastavat toisiaan kotimaidensa kulttuuriin. Toisen kielistä on aina oltava suomi. 

Tandem-opiskelun tavoitteet

Tandem-opiskelussa tavoitteena on tutustua kohdekielen/kohdemaan kulttuuriin ja elämään sekä samalla kehittää kommunikointitaitoja kohdekielessä. Kumpikin osallistuja toimii vuorollaan oman kielensä ja kotimaansa kulttuurin opettajana. Molempia kieliä ja kulttuuriin liittyviä asioita opiskellaan tasapuolisesti, niin että molempien kielten puhujat saavat harjoitusta kohdekielessä.

Tandemin tarkoituksena on myös lisätä kontakteja suomalaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden välillä sekä auttaa ulkomaalaisia opiskelijoita sopeutumaan suomalaiseen elämään. Toisaalta tandem valmentaa suomalaisia opiskelijoita ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua tai muuta oleskelua varten.

Kenelle tandem-opiskelu on tarkoitettu?

Tandem-opiskelu on tarkoitettu yliopiston kaikille opiskelijoille ja pääsääntöisesti kaiken tasoisille kielen oppijoille.