Oppaan Terveystieteiden tutkinto-ohjelma, TtK, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Yliopiston opinto-opas lukuvuodelle 2020-2021 on julkaistu osoitteessa https://opas.peppi.oulu.fi.

Pepin opinto-oppaasta löytyy koulutusten, opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kuvaukset ja niiden toteutusten ajat ja paikat. Opintojaksoille ilmoittaudutaan edelleen oodissa.

Mikäli sinulla on kysyttävää oppaalla olevista tiedoista, ota yhteyttä kyseisen koulutusalan koulutuksen lähipalveluihin https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut.

 

TERVEYSTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMA
TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO, 180 op, 2020 – 2021

Kuvaus

Terveystieteiden kandidaatin tutkinto on laaja-alainen terveystieteelliseen tutkimukseen, teoreettisiin perusteisiin, tieteelliseen ajatteluun ja työelämän asiantuntijayhteisöihin johdatteleva tutkinto, jonka sisällössä painottuvat terveydenhuollon näyttöön perustuvan toiminnan, johtamisen ja koulutuksen teoreettinen tarkastelu sekä yhteydet työelämään. Kandidaatin tutkinto antaa valmiudet soveltaa hankittua tietoa työelämässä terveydenhuollon tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä sekä valmiudet maisterivaiheen opintoihin.

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon (180 op) sisältyvät opinnot: yleis-, kieli- ja viestintäopinnot, terveystieteiden perus- ja aineopinnot, sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot.

 

Osaamistavoitteet

Terveystieteiden kandidaatin (TtK) tutkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa terveydenhuollon asiantuntijalta edellytetyt laaja-alaiset tieteelliset valmiudet. Terveystieteiden kandidaatin tutkinnossa osaaminen koostuu seuraavista osa-alueista:

Laaja-alaiset ja syventävät terveystieteelliset tiedot:

Yhteistyö-, viestintä-, ja teknologiataidot:

Analyyttinen ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot:

Johtaminen ja yrittäjyys:

Joustavuus ja eettisyys:

Jatkuva oppiminen:

Terveystieteiden kandidaatin tutkinto (TtK) antaa opiskelijalle laaja-alaiset valmiudet maisterivaiheen syventävälle, pääainekohtaiselle opiskelulle.