Oppaan Hoitotieteen maisteriohjelma, TtM, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

 Yliopiston opinto-opas lukuvuodelle 2020-2021 on julkaistu osoitteessa https://opas.peppi.oulu.fi.

Pepin opinto-oppaasta löytyy koulutusten, opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kuvaukset ja niiden toteutusten ajat ja paikat. Opintojaksoille ilmoittaudutaan edelleen oodissa.

Mikäli sinulla on kysyttävää oppaalla olevista tiedoista, ota yhteyttä kyseisen koulutusalan koulutuksen lähipalveluihin https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut.

 

HOITOTIETEEN MAISTERIOHJELMA
TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO, 120 op, 2020 – 2021

Kuvaus

Hoitotieteen maisteriohjelma on hoitotieteen pääaineeseen syventyvä tutkinto, joka perustuu hoitotieteelliseen tutkimukseen ja kytkeytyy näyttöön perustuvan hoitotyön, sen koulutuksen, johtamisen ja asiantuntijuuden käytäntöihin. Hoitotieteen maisteriohjelmassa opiskellaan lisäksi tutkimusmenetelmäopintoja sekä suuntautumisvaihtoehdon mukaisia opintoja: Hoitotyön johtaminen tai Kliininen asiantuntijuus. Lisäksi opiskelija valitsee sivuaineopintoja, joiden avulla hän voi suunnata opiskelua omien uratavoitteiden mukaisesti kotimaassa tai ulkomailla.

Terveystieteiden maisterin tutkintoon hoitotieteen maisteriohjelmassa (120 op) sisältyvät opinnot: hoitotieteen syventävät opinnot, syventävät menetelmäopinnot, hoitotyön johtamisen tai kliinisen asiantuntijuuden opinnot, sekä sivuaineopinnot.

 

Osaamistavoitteet

Hoitotieteen maisteriohjelmasta valmistuttuaan opiskelijalla on laaja-alaiset valmiudet toimia monipuolisissa tehtävissä esimerkiksi asiantuntijana, johtajana ja tutkijana, kehittämis- ja konsultointityössä sosiaali- ja terveysalalla. Valmiudet koostuvat seuraavista osaamisen osa-alueista:

Hoitotieteellinen ja näyttöön perustuva osaaminen sekä sen kehittäminen: Opiskelija

Kliininen asiantuntijuus ja johtaminen näyttöön perustuen: Opiskelija

Verkosto, viestintä ja kansainvälisyysosaaminen: Opiskelija