Oppaan Terveyshallintotieteen maisteriohjelma, TtM, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TERVEYSHALLINTOTIETEEN MAISTERIOHJELMA
TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO, 120 op, 2020 – 2021
 

Kuvaus

Terveyshallintotieteen maisteriohjelmassa korostuvat johtamisopinnot, ja valmistuttuaan opiskelijan on mahdollista sijoittua laajasti erilaisiin julkisen hallinnon ja yksityissektorin hallinto- ja johtotehtäviin. Opiskelija voi opinnäytetyöllään ja sivuaineen opinnoilla suunnata asiantuntemustaan omien uratavoitteidensa mukaisesti.

Terveystieteiden maisterin tutkintoon (120 op) sisältyvät opinnot: terveyshallintotieteen syventävät opinnot, sivuaineopinnot.

 

Osaamistavoitteet

Laaja-alaiset ja erikoistuneet terveyshallintotieteelliset tiedot sekä jatkuva oppiminen: Opiskelija osaa

Analyyttinen ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot: Opiskelija osaa

Yhteistyö- ja kansainvälisyysosaaminen: Opiskelija osaa

Johtamis-, innovaatio- ja kehittämisosaaminen: Opiskelija osaa