Oppaan Terveyshallintotieteen maisteriohjelma, TtM, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Yliopiston opinto-opas lukuvuodelle 2020-2021 on julkaistu osoitteessa https://opas.peppi.oulu.fi.

Pepin opinto-oppaasta löytyy koulutusten, opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kuvaukset ja niiden toteutusten ajat ja paikat. Opintojaksoille ilmoittaudutaan edelleen oodissa.

Mikäli sinulla on kysyttävää oppaalla olevista tiedoista, ota yhteyttä kyseisen koulutusalan koulutuksen lähipalveluihin https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut.

 

TERVEYSHALLINTOTIETEEN MAISTERIOHJELMA
TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO, 120 op, 2020 – 2021
 

Kuvaus

Terveyshallintotieteen maisteriohjelmassa korostuvat johtamisopinnot, ja valmistuttuaan opiskelijan on mahdollista sijoittua laajasti erilaisiin julkisen hallinnon ja yksityissektorin hallinto- ja johtotehtäviin. Opiskelija voi opinnäytetyöllään ja sivuaineen opinnoilla suunnata asiantuntemustaan omien uratavoitteidensa mukaisesti.

Terveystieteiden maisterin tutkintoon (120 op) sisältyvät opinnot: terveyshallintotieteen syventävät opinnot, sivuaineopinnot.

 

Osaamistavoitteet

Laaja-alaiset ja erikoistuneet terveyshallintotieteelliset tiedot sekä jatkuva oppiminen: Opiskelija osaa

Analyyttinen ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot: Opiskelija osaa

Yhteistyö- ja kansainvälisyysosaaminen: Opiskelija osaa

Johtamis-, innovaatio- ja kehittämisosaaminen: Opiskelija osaa