Oppaan Terveystieteiden opettajan maisteriohjelma, TtM, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Yliopiston opinto-opas lukuvuodelle 2020-2021 on julkaistu osoitteessa https://opas.peppi.oulu.fi.

Pepin opinto-oppaasta löytyy koulutusten, opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kuvaukset ja niiden toteutusten ajat ja paikat. Opintojaksoille ilmoittaudutaan edelleen oodissa.

Mikäli sinulla on kysyttävää oppaalla olevista tiedoista, ota yhteyttä kyseisen koulutusalan koulutuksen lähipalveluihin https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut.

 

TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJAN MAISTERIOHJELMA
TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO, 120 op, 2020 – 2021
 

Kuvaus

Hoitotieteen didaktiikka tutkii, teoretisoi ja kehittää hoitamisen opetusta ja oppimista. Keskeistä on oppimisen ja opetustoiminnan kytkeminen terveyteen ja terveyskäsitteeseen. Terveystieteiden opettajan maisteriohjelman tuottama terveystieteiden maisterin tutkinto on hoitotieteen pääaineeseen syventyvä tutkinto, joka perustuu hoitotieteelliseen sekä didaktiikan alan tutkimukseen ja kytkeytyy näyttöön perustuvan hoitotyön, sen koulutuksen ja johtamisen käytäntöihin.

Terveystieteiden maisterin tutkintoon (120 op) opettajan maisteriohjelmassa sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset, yliopistojen tutkinnosta annetun asetuksen (794/2004) mukaiset opettajan pedagogiset opinnot (pakollisena sivuaineena kasvatustieteen perusopinnot 25 op ja hoitotieteen didaktiikan opinnot 35 op), jotka yhdessä tuottavat kelpoisuuden toimia opettajana (986/1998). Lisäksi opiskellaan hoitotieteen syventäviä opintoja, sekä syventäviä tutkimusmenetelmäopintoja. Opintojen tavoitteena on käynnistää pedagogisen asiantuntijuuden kehittyminen. Opettajan pedagogiset opinnot kohdistuvat opettajaksi kasvuun, opettajana toimimiseen sekä opettajan työhön laaja-alaisesti.

 
Osaamistavoitteet

Terveystieteiden opettajan maisteriohjelmasta valmistuttuaan opiskelijalla on laaja-alaiset teoreettiset ja käytännölliset tiedot ja taidot toimia monipuolisissa tehtävissä esimerkiksi opettajana, tutkijana sekä terveysalan asiantuntijana kehittämis-, tutkimus- ja konsultointityössä sosiaali- ja terveysaloilla. Koulutuksen tuottama osaaminen koostuu seuraavista terveystieteiden opettajan osaamisen osa- alueista:

Hoitotieteellinen ja näyttöön perustuva osaaminen sekä sen kehittäminen, jonka suoritettuaan opiskelija

Pedagoginen osaaminen, jonka suoritettuaan opiskelija

Verkosto-, viestintä- ja kansainvälisyysosaaminen, jonka suoritettuaan opiskelija

Johtamis-, innovaatio- ja kehittämisosaaminen, jonka suoritettuaan opiskelija