Oppaan KVK - Courses for exchange students, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutus järjestää kielikursseja, jotka on myös tarkoitettu Oulun yliopiston kansainvälisille opiskelijoille (sekä vaihto-opiskelijoille että tutkinto-opiskelijoille).
Tällaisia kursseja ovat:
A) suomea muunkielisille -opetusta eri tasoilla alkeiskursseista edistyneille suunnattuihin kursseihin. Yliopiston henkilökuntaan kuuluvat voivat osallistua kursseille henkilöstökoulutuksena.
Opiskelijat valitaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla ovat kuitenkin ne opiskelijat, joiden tutkintoon kurssi(t) kuuluvat ja ne, joiden kotiyliopisto vaatii vaihtomaan kielikurssin suorittamisen.
Kurssit ovat maksuttomia ainoastaan Oulun yliopiston opiskelijoiksi rekisteröityneille opiskelijoille. Erillisen opinto-oikeuden kautta voi hakeutua vain jatko- ja edistyneiden tasoisille kursseille, jos ryhmissä on tilaa.
B) Saksan, ranskan, venäjän ja japanin kurssit (edellyttäen, että opetusryhmässä on tilaa).
Opinnot ovat maksuttomia yliopistoon ilmoittautuneille opiskelijoille.
C) Tandem-opinnot. Opinnot ovat maksuttomia yliopistoon ilmoittautuneille opiskelijoille.

A) Suomea muunkielisille -opetusta

Alkeistaso  

900017Y Suomen kielen johdantokurssi, 2 op  (syksy 2020 ja kevät 2021)
900013Y Suomen kielen peruskurssi 1, 3 op (syksy 2020 ja kevät 2021)
900053Y Suomen kielen peruskurssi 2, 5 op (syksy 2020 ja kevät 2021)


Jatkotaso

900015Y Suomen kielen jatkokurssi 1, 5 op  (syksy 2020)
900016Y Suomen kielen jatkokurssi 2, 5 op   (kevät 2021)


Edistyneiden taso

900027Y Suomen kielen kirjoittamisen erityiskurssi, 3 op  (kevät 2021)
900054Y Suomen kielen keskustelukurssi, 3 op  (syksy 2020).

B) Saksan, ranskan, venäjän ja japanin kurssit (edellyttäen, että opetusryhmässä on tilaa). Ks. kieli- ja viestintäopintojen opinto-opas.

C) Tandem-opiskelu, opintojen kuvaus

Tandem on 2–4 opintopisteen opintojakso, jossa työskennellään pareittain tai kolmen hengen ryhmissä syntyperäisen kohdekielen puhujan kanssa. Osallistujat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään sekä opastavat toisiaan kotimaidensa kulttuuriin. Toisen kielistä on aina oltava suomi. 

Tandem-opiskelun tavoitteet

Tandem-opiskelussa tavoitteena on tutustua kohdekielen/kohdemaan kulttuuriin ja elämään sekä samalla kehittää kommunikointitaitoja kohdekielessä. Kumpikin osallistuja toimii vuorollaan oman kielensä ja kotimaansa kulttuurin opettajana. Molempia kieliä ja kulttuuriin liittyviä asioita opiskellaan tasapuolisesti, niin että molempien kielten puhujat saavat harjoitusta kohdekielessä.

Tandemin tarkoituksena on myös lisätä kontakteja suomalaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden välillä sekä auttaa ulkomaalaisia opiskelijoita sopeutumaan suomalaiseen elämään. Toisaalta tandem valmentaa suomalaisia opiskelijoita ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua tai muuta oleskelua varten.

Kenelle tandem-opiskelu on tarkoitettu?

Tandem-opiskelu on tarkoitettu yliopiston kaikille opiskelijoille ja pääsääntöisesti kaiken tasoisille kielen oppijoille. 

Näissä kielissä suomalaisilla opiskelijoilla täytyy olla lähtötaso eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen mukaan seuraavasti:

Muissa kielissä lähtötasoa ei vaadita. Ulkomaalaisilta opiskelijoilta ei edellytetä suomen kielen taitoa. Lisätiedot Taddem-opintojen ilmoittautumisesta ja suoritustavoista kieli- ja viestintäkoulutuksen tandem-sivulla (linkki: https://www.oulu.fi/kielikoulutus/cafe_lingua)

Lisätietoa

Opiskelijat valitaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla ovat kuitenkin ne opiskelijat, joiden tutkintoon kurssi(t) kuuluvat ja ne, joiden kotiyliopisto vaatii vaihtomaan kielikurssin suorittamisen.

Lukuvuoden 2020–2021 kurssien aika- ja paikkatiedot päivitetään toukokuun lopussa. Syksyn kursseille ilmoittautuminen alkaa elokuun alussa ja kevään kursseille joulukuun alussa.

Yhteydenotot: 
- kansainvälisten opiskelijoiden orientaatiotilaisuuksissa
- sähköpostitse: Anne Koskela (anne.koskela(at)oulu.fi