Oppaan KTK - Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, KM, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kasvatustieteen maisteri

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on yksi opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelman hakukohteista ja se valmistaa lastentarhanopettajista tai varhaiskasvatuksen opettajista varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja erityisopettajia.

Koulutuksen päätieteenalat ovat erityispedagogiikka, kasvatustiede, psykologia, logopedia ja sosiologia. Koulutuksessa painotetaan inkluusiota (=täysi osallistuminen ja tasa-arvo), elinikäistä oppimista, yhteisöllisyyttä, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyön merkitystä. Koulutuksen sisältöjä ovat muun muassa lasten ja nuorten erilaiset tuen tarpeet ja niihin vastaaminen, kolmiportainen tuki, hyvän kehityksen ja oppimisen edellytykset sekä erilaiset lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevat interventiot ja pedagogiset ratkaisut.

Erityispedagogiikan koulutus antaa valmiudet erityisopetuksen ja tutkimuksen sekä ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtäviin.

Koulutusohjelma pyrkii vastaamaan koko Pohjois-Suomen erityispedagogisen koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin, erityisesti varhaiskasvatuksen alueella. Opiskelu toteutuu luento- ja ryhmäopetuksena, monimuoto-opetuksena, oppimistehtävinä, itsenäisenä työskentelynä ja erilaisina toiminnallisina ja osallistavina työskentelytapoina. Opiskeluun kuuluu myös harjoittelujaksoja varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Koulutuksen laajuus on 120 opintopistettä. Erityispedagogiikan aineopinnot ja syventävät opinnot sisältävät erityisopettajaksi/ varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi pätevöittävät opinnot. Tutkinnon aikana on mahdollista suorittaa myös pedagogiset opinnot 60 op, jotka kuuluvat osittain suoritettaviin pääaineen opintoihin.

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijoita lähinnä varhaiskasvatuksen erityispedagogista osaamista vaativiin tehtäviin. Valmistuneilla on monipuolista erityispedagogista osaamista sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

Koulutuksen tutkintorakenteen ajoitustaulukoineen löydät Opiskelijalle-verkkosivulta.