Oppaan KTK - Sivuaineet, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Pääaineen opintojen lisäksi tutkintoon sisältyy sivuaineita kunkin koulutusohjelman tutkintorakenteen mukaisesti. Sivuaineopetusta annetaan tiedekunnassa useissa eri aineissa ja tarjonta vaihtelee jonkin verran vuosittain. Sivuaineina voi suorittaa myös muiden tiedekuntien tai muiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen opintokokonaisuuksia. Muiden tiedekuntien sivuaineiden hakukäytännöistä, valintaperusteista ja hakuajoista saa tietoa ko. tiedekuntien verkkosivuilta ja opinto-oppaista.

Kasvatustieteiden tiedekunnassa opiskelevat hakevat oman tiedekuntansa sivuaineen opiskeluoikeutta helmikuussa seuraavaa lukuvuotta varten. Psykologian, sosiologian ja nais- ja sukupuolentutkimuksen tutkimuksen sivuaineisiin ei tarvitse erikseen hakea. Sivuaineeseen on kuitenkin ilmoittauduttava.

Sivuainevalintojen ja –tarjonnan päivitetyimmät tiedot löytyvät opiskelijalle-verkkosivuilta https://www.oulu.fi/opiskelijalle/sivuaineopinnot. Uudistuksista tiedotetaan infoissa ja sähköpostilistoilla/ Tuudon ja verkkosivun uutiskanavassa. Sivuaineiden hakemisesta ja seuraavan lukuvuoden sivuainetarjonnasta järjestetään infoja opintojen alkaessa ja helmikuun sivuaineviikoilla.

Sivuainetarjonta löytyy opintokokonaisuus-välilehdeltä.