Oppaan KTK - Erityispedagogiikka, KK, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, erityispedagogiikan suuntautumisvaihtoehto

Erityispedagogiikan suuntautumisvaihtoehto on yksi opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelman hakukohteista. Se sisältää kasvatustieteen opintoja sekä ammatillista osaamista syventäviä erityispedagogiikan opintoja. Koulutuksen päätieteenalat ovat erityispedagogiikka, kasvatustiede, psykologia, logopedia ja sosiologia. Koulutuksessa painotetaan inkluusiota (=täysi osallistuminen ja tasa-

arvo), elinikäistä oppimista, yhteisöllisyyttä, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyön merkitystä. Koulutuksen sisältöjä ovat muun muassa lasten ja nuorten erilaiset tuen tarpeet ja niihin vastaaminen, kolmiportainen tuki, hyvän kehityksen ja oppimisen edellytykset sekä erilaiset lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevat interventiot ja pedagogiset ratkaisut.

Koulutuksen aikana annetaan valmiudet erityisopettajan tehtävään sekä tutkimuksen, ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtäviin.

Suuntautumisvaihtoehto pyrkii vastaamaan koko Pohjois-Suomen erityispedagogisen koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Opiskelu toteutuu luento- ja ryhmäopetuksena, monimuoto-opetuksena, oppimistehtävinä, itsenäisenä työskentelynä ja erilaisina toiminnallisina ja osallistavina työskentelytapoina. Opiskeluun kuuluu myös opetusharjoittelujaksoja perusopetuksessa.

 

Erityispedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on kouluttaa kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijoita, joilla on monipuolista erityispedagogista osaamista sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. He sijoittuvat moninaisiin ja muuttuviin kasvatusalan tehtäviin.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

Erityispedagogiikan tutkintorakenteen löydät mm. opiskelijalle-verkkosivulta.