Oppaan HuTK - Japani-opinnot, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Japani-opinnot

Osoite: Japani-opinnot, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Opintoneuvonta: yliopistonlehtori Seija Jalagin, puh. 029 448 3363; opintoasiansihteeri: study.humanities@oulu.fi

Sähköpostiosoite: seija.jalagin (at) oulu.fi

http://www.oulu.fi/japaniopinnot/

 

Opinto-oikeus

Japani-opintojen opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa Japani-opintojen yliopistonlehtori, puh. 029 448 3363.

 

Katsaus oppiaineeseen

Japani-opinnot on vapaasti valittava sivuaine, joka tarjoaa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti Japanin omaleimaiseen kulttuuriin ja kieleen. Kursseista voi osin vapaasti valiten muodostaa perusopinnot ja aineopinnot, tai siitä voi suorittaa yksittäisiä kursseja.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Kirjatentit suoritetaan Exam-järjestelmässä sähköisinä tentteinä. Katso WebOodissa kunkin kurssin kohdalta tarkemmat ohjeet. Kontaktiopetuskurssien suorittamisesta sovitaan kurssin yhteydessä.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Opiskelija voi koota Japani-opintojen perus- ja aineopinnot osin oman valintansa mukaan. Perusopintoihin sisältyy pakollisena kurssi Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet (5 op), muut kurssit opiskelija voi valita itse. Aineopintoihin täytyy sisällyttää artikkelikurssi (5 op) sekä ainakin yhden lukuvuoden ajan japanin kielen opintoja. Muut kurssit opiskelija voi valita itse ja painottaa esimerkiksi japanin kielen tai Japanin historian, kulttuurin ja nyky-yhteiskunnan opintoja. Myös esimerkiksi ulkomaan opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot voi hakemuksesta sisällyttää Japani-opintoihin; asiasta voi neuvotella vastaavan opettajan kanssa jo ennen vaihtoon lähtöä. Japani-opintojen kokonaisuuksia suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet suuntautua omalla pääaineensa edustamalla alalla työtehtäviin, joissa Japanin ja ylipäänsä Itä-Aasian kulttuurien ja kielten tuntemukselle on tarvetta.

Suoritettuaan perusopinnot opiskelija tuntee pääpiirteet japanilaisesta kulttuurista historian, nyky-yhteiskunnan ja kielen näkökulmista ja omaa valmiudet syventää tietojaan ja erilaisia tiedon jäsentämisen, puhutun ja kirjoitetun kielen sekä Japanin että laajemminkin aasialaisen kulttuuripiirin alalla. Opiskelija on erityisesti suuntautunut käsittelemään länsimaisen ja japanilaisen kulttuurin eroja ja yhtäläisyyksiä sekä kulttuurisen vuorovaikutuksen kysymyksiä.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija on syventänyt Japanin kulttuurin, historian, yhteiskuntajärjestelmän sekä kielen tuntemustaan siten, että on kartuttanut taitoja suoriutua opinnoista Japanissa sekä työskennellä tilanteissa, joissa tarvitaan Japanin ja Itä-Aasian kulttuurista lukutaitoa. Erityisesti hänellä on kyky soveltaa näitä kirjallisia ja suullisia taitoja kulttuurisen vuorovaikutuksen onnistumiseksi.

 

Opintojaksot

 

1 Japanin kieli

* Opetuksesta vastaa Kieli- ja viestintäkoulutus

Tarkista ajantasaiset tiedot Kieli- ja viestintäkoulutuksen opinto-oppaasta (KVK – japani).

 

11 Japanin kulttuuri ja yhteiskunta

700574P Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet 5 op (pakollinen perusopinnoissa)

700587P Japanin kulttuurihistoria 5 op

700576P Japanin taide ja estetiikka 5 op

700577P Japanin politiikka 5 op

700578P Japanin talous 5 op

700579P Japani muuttuvassa maailmassa 5 op

700565P Itä-Aasian historia 5 op

700584P Valinnainen perehtyminen Japaniin ja/tai Itä-Aasiaan 5–15 op

700585A Artikkelikurssi 5 op (pakollinen aineopinnoissa)