Oppaan HuTK - Ihmisen evoluutio ja käyttäytyminen, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Ihmisen evoluutio ja käyttäytyminen

Osoite: Historia, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Katsaus oppiaineeseen 

Oulun yliopiston monitieteinen ”Ihmisen evoluutio ja käyttäytyminen” -sivuaine perehdyttää ihmisen ja muiden eläinten evoluutioon ja evoluutioekologiaan, käyttäytymisen evolutiiviseen tutkimukseen, kommunikoinnin evoluutioon, kulttuurin ja biologian suhteisiin sekä evoluutioteorioiden historiaan. Kansainvälisesti ihmisen evolutiivinen tutkimus on ollut vahvassa nousussa viime vuosikymmeninä, ja evoluutioteoriaa on ryhdytty hyödyntämään ihmistieteissä ja myös humanistisissa tieteissä yhä voimakkaammin, mistä on yhtenä esimerkkinä evoluutioteoriaa ja historiantutkimusta yhdistävä evoluutiohistoria. Evoluutiotutkimus on tällä hetkellä hyvin dynaaminen, jatkuvasti kehittyvä ja poikkitieteisyyttä korostava ala, ja sivuaine tarjoaa Suomen oloissa ainutlaatuisen mahdollisuuden omaksua uusin tieto ja ymmärrys eräistä keskeisistä evoluutioteoriaa hyödyntävistä tutkimusalueista. Sivuaine on avoin kaikille opiskelijoille eikä vaadi mitään valmistavia opintoja.

Ihmisen evoluutio ja käyttäytyminen, 25 op:
750336A Evoluutioekologia
751366A Eläinten käyttäytyminen
694815S Kommunikoinnin evoluutio
700168A Evoluutioajattelu antiikista uusdarwinismiin
687361P Biologia ja kulttuuri