Oppaan HuTK- Saamelainen kirjallisuus, perusopinnot, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Saamelainen kirjallisuus

 

Opinto-oikeus

Saamelaisen kirjallisuuden perusopinnot eivät ole vapaasti valittava sivuaine. Opinnot on tarkoitettu erillishaussa opiskelemaan valituille sekä saamen kielen ja kirjallisuuden opettajiksi opiskeleville Oulun yliopiston opiskelijoille.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa yliopistonlehtori Marjatta Jomppanen, +358 50 308 0682, marjatta.jomppanen@oulu.fi

 

Katsaus oppiaineeseen

Saamelaisen kirjallisuuden opintokokonaisuus käsittelee kirjallisuutta saamelaisesta näkökulmasta: analyysin kohteina ovat saamelainen kertomaperinne sekä saamelaisten kirjoittama kirjallisuus. Saamelaisen kirjallisuuden sivuaine on tarkoitettu saamen kielen ja kirjallisuuden opettajiksi opiskeleville Oulun yliopiston opiskelijoille sekä erillisvalinnan kautta valituille tuleville opettajille.

 

Osaamistavoite

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee kirjallisuudentutkimuksen keskeisen terminologian ja osaa soveltaa käsitteistöä kirjallisuuden analyysissa ja tulkinnassa. Opiskelija tuntee saamelaisen kirjallisuuden historialliset vaiheet, lajityypit sekä erityispiirteet. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa kuvata saamelaisen suullisen kertomaperinteen tunnusomaisia piirteitä ja tyylikeinoja. Opiskelija osaa käyttää kaunokirjallisuutta osana opetusta. Opiskelija tuntee lisäksi saamelaisen nuorten- ja lastenkirjallisuuden kenttää.

 

Perusopinnot, 25 op:

683533P Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 5 op

683534P Katsaus saamelaiseen kirjallisuuteen 5 op

683535P Saamelaisen kirjallisuuden lajityypit 5 op

683536P Saamen kielten kertomaperinne 5 op

683537P Saamenkielinen lasten- ja nuortenkirjallisuus 5 op