Oppaan HuTK - Työelämäopinnot, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Työelämäopinnot

Työelämäopinnot on kaikille vapaita opintoja. Työelämäyhteistyö otetaan tutkinto-ohjelmissa erityisen tarkasti huomioon, ja opiskelijat voivat suorittaa 25 opintopisteen laajuisen työelämäopintokokonaisuuden. Kokonaisuus sopii kandidaatin- tai maisterintutkinnon sivuaineeksi.

 

Kokonaisuuden voi koostaa seuraavista osista:

 

Kokonaisuus on tarkoitettu kaikille humanistisen tiedekunnan opiskelijoille. Opiskelija voi suorittaa koko kokonaisuuden tai yksittäisiä kursseja. Kokonaisuudessa ei ole pakollisia opintojaksoja, vaan opiskelija voi koota kokonaisuuden omien intressiensä mukaan.

Koko kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa siitä tutkintoon liitettävän sivuaineen 25 op tai siitä voi saada erillistodistuksen. Yrittäjyysopinnot tarjoaa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu. Jos opiskelija suorittaa yksittäisiä kursseja, ne voi liittää joko

1) pää- tai sivuaineen valinnaisiin opintoihin; asiasta sovittava oppiaineen (harjoittelun) vastuuhenkilön kanssa

2) muihin opintoihin.

 

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot työelämään liittyvistä asioista. Opiskelijan itse valitsemien painotusten mukaan hän tuntee perusasiat yrittäjyydestä ja/tai alansa tyypillisistä projekti-, hallinto- ja/tai luottamustehtävistä. Hän osaa tunnistaa ja sanoittaa omia osaamisalueitaan, laatia ansioluettelon ja hakemuksen, valmistautua työhaastatteluun sekä työnhakijan että rekrytoijan roolissa, osaa suunnitella itsenäisesti projektin ja toteuttaa sen sekä arvioida projektin toteutusta ja sen eri vaiheita. Opiskelija kykenee käyttämään hyödykseen työkokemustaan ja reflektoimaan sitä suhteessa opintoihinsa.

 

Opintojaksot

Yrittäjyysopintoja (Entrepreneurship skills) 0–20 op (ks. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opinto-opas)

010131Y Toiminta yliopistollisissa luottamus- ja järjestötehtävissä (Active Participation and Positions of Responsibility in Student Organizations) 1–10 op

010141P Työelämätaidot (Working Life Skills) 5 op

010142P Projektinhallinta (Project Management Skills) 5 op

010143P Työkokemus (Work Experience) 5 op

 

Yrittäjyysopintoja 5-20 op Entrepreneurship skills (ks. kuvaukset OyKKK:n opinto-oppaasta)