Oppaan HuTK – Kansainvälinen yritysviestintä, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Kansainvälinen yritysviestintä

Opinto-oikeus
Kansainvälisen yritysviestinnän opinto-oikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman opiskelijoilla. Kokonaisuus on pakollinen sellaisille kieltenopiskelijoille, jotka suuntautuvat kansainväliseen yritysviestintään. He ovat näin ollen etusijalla. Tämän jälkeen paikat jaetaan kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman muiden opiskelijoiden kesken. Jos vapaita paikkoja on senkin jälkeen, kokonaisuus on vapaavalintainen myös kaikille muille humanistisen tiedekunnan opiskelijoille.

Opintoneuvonta
Opintoneuvontaa antaa lehtori Satu Selkälä, puh. 029 448 3430, satu.selkala@oulu.fi

Katsaus oppiaineeseen

Kansainvälinen yritysviestintä kuuluu kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman yhteisiin opintoihin. Se on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita organisaatioiden viestinnästä, teknisestä viestinnästä ja markkinoinnista kotimaassa ja kansainvälisesti. Opintokokonaisuudessa painotetaan yhtäältä konkreettista viestintävälineiden hallintaa työelämän vaatimusten mukaisesti, toisaalta korostetaan eri kulttuuripiirien vaikutusta viestinnän sisältöön ja muotoon. Opintokokonaisuus tukee kieliaineissa tarjottavaa organisaatioviestinnän opetusta.

Osaamistavoite
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ja -taidot organisaatioviestinnästä ja yrityskulttuureista, ja hän osaa viestinnässä ottaa huomioon myös eri kansalliskulttuurit.

Perusopinnot, 25 op:
693395P Markkinointiviestintä 5 op
693396P Palvelumuotoilu 5 op
693397P Tekninen viestintä 5 op
693398P Kulttuurit ja organisaatiot 5 op
693399P Projektijohtaminen 5 op