Oppaan LTK - sivuaine, hyvinvointijohtamisen perusopinnot, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

TAUSTAA PERUSOPINTOKOKONAISUUDELLE

Julkisen toiminnan ja palvelujen johtamisen rakenteet ovat muutoksessa. Muuttuvat toimintatavat ja lainsäädäntö edellyttävät johtamisosaamista hyvinvointiyhteistyön rakentamiseksi, hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi ja monimuotoisissa hyvinvointityön verkostoissa toimimiseksi. Verkostojen merkityksen tunnistamisen myötä edellytetään kansalaisten osallisuutta sekä erilaisia keinoja heidän osallistumisen tukemiseksi ja hyvinvointitiedon tavoittamiseksi.

Hyvinvointijohtamisen perusopinnoissa pyritään antamaan valmiuksia hahmottaa, ymmärtää, suunnitella ja toteuttaa hyvinvointijohtamista uusiutuvissa kunta- ja palvelurakenteissa sekä -verkostoissa. Onnistuneella hyvinvointijohtamisella mahdollistetaan sellaisten toimintatapojen ja yhteistyörakenteiden syntyminen, jotka vahvistavat ja tukevat kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia eriarvoisuutta vähentävästi. Kyse on hallitusta ja suunnitelmallisesta voimavarojen kohdentamisesta kansalaisten hyvinvointia edistävällä tavalla. Hyvinvointijohtamisen tulisi kiinnittyä laaja-alaiseen hyvinvoinnin ja terveyden, turvallisuuden ja osallistumisen tukemiseen sekä elinoloihin, elinympäristöön ja palvelujen saatavuuden ja toimivuuden turvaamiseen. Strategisesta näkökulmasta hyvinvointijohtamisessa edellytetään hallinnon ja johtamisen taitoja sekä kykyä resurssien, vuorovaikutuksen ja yhteistyön ohjaamiseen tietoperustaisesti. Operatiivisella tasolla kyse on muun muassa yhteistyökäytäntöjen rakentamisesta ja hallinnasta. 

 

SISÄLTÖ

Hyvinvointijohtamisen perusopinnoissa keskitytään seuraaviin hyvinvointijohtamiseen kiinnittyviin asiakokonaisuuksiin:

Perusopintokokonaisuus koostuu viidestä viiden opintopisteen laajuisesta moduulista, jotka toteutetaan verkkopohjaisina opintoina. Opinnot alkavat maaliskuussa 2020 ja kestävät kevääseen 2021.