Oppaan LuTK - Matemaattisten tieteiden maisteriohjelma, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Matemaattisten tieteiden maisteriohjelman opiskelija voi opiskella matematiikkaa sekä matematiikan sovelluksiin liittyviä laskennallisia ja tilastollisia menetelmiä. Tutkintoon voi sisällyttää myös muita luonnontieteellisiä ja teknillisiä aineita. Tutkinnon rakenne antaa tilaa opiskelijan omille valinnoille.

Filosofian maisterin tutkinnon (120 opintopistettä) voi suorittaa seuraavista suuntautumisvaihtoehdoista:

• matematiikka (pääaine matematiikka)
• laskennallinen matematiikka ja datatiede (pääaine sovellettu matematiikka)
• aineenopettaja (pääaine matematiikka)

Tutkinto-ohjelman opinto-opas(pdf), jossa tutkintovaatimukset suuntautumisvaihtoehdottain sekä opintojen ajoitusaikataulu (tutkintorakenne) löytyy Opinto-oppaat -verkkosivulta (valitse Matemaattiset tieteet). Matematiikan opinnoista lisätietoa myös Moodlen työtilassa (Luonnontieteellinen tiedekunta) Matematiikan Ohjuri.

 

Yhteystiedot:

Tutkinto-ohjelman vastuhenkilö Pekka Salmi

Suuntautumisvaihtoehtojen omaopettajat:

Tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija Elina Koskinen

Opintoneuvonnasta vastaavat omaopettajat sekä koulutussuunnittelija, jotka opastavat maisterivaiheen opiskelijoita mm. opiskelun suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.