Oppaan LuTK - Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma (kandidaatti), 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tutkinto-ohjelmassa pääaineeksi valitaan joko matematiikka tai fysiikka. Valinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon (LuK, 180 opintopistettä) kuuluu kaikille opiskelijoille yhteiset kieli- ja yleisopinnot, yhteiset matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opintoja sekä suuntautumisen mukaan valittavat erikoistumisopinnot, jotka voivat olla fysiikkaa, matematiikkaa, datatiedettä, teoreettista fysiikkaa, biolääketieteen fysiikkaa, tähtitiedettä tai aineenopettajuuteen suuntaavia opintoja. Kandidaatin tutkintoon voi valita myös muita sivuaineopintoja kuten kemiaa, tietojenkäsittelytieteitä tai kauppatieteitä.

Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat yhteisistä matematiikan ja fysiikan perusopinnoista, yleisopinnoista sekä valinnaisista opinnoista. Toisena opiskeluvuonna opinnot alkavat eriytyä valitun pääaineen – matematiikka tai fysiikka – mukaisesti. Kandidaatin tutkintoon sisältyväy erikoistumisopinnot valmistelevat maisterivaiheen eri suuntautumisvaihtoehtoihin. Maisterivaiheen opinnot esitellään omissa opinto-oppaissaan.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelija jatkaa opintoja joko Matemaattisten tai Fysikaalisten tieteiden maisteriohjelmissa (kts. maisterivaiheen opinto-oppaat) sen mukaan, miten opinnot on suuntautuneet kandiopinnoissa: fysiikkaa pääaineena opiskelleet jatkavat fysikaalisten tieteiden maisteriohjelmassa ja matematiikkaa pääaineena opiskelleet jatkavat matemaattisten tieteiden maisteriohjelmassa.

Tutkinto-ohjelman opinto-opas (pdf) löytyy Opinto-oppaat verkkosivulta.

Lisätietoa opinnoista löytyy Moodlen työtiloista (Luonnontieteellinen tiedekunta) Matematiikan Ohjuri ja Fysiikan Ohjuri.

Sivuainetarjonta toisen tutkinto-ohjelman opiskelijoille

Tutkinto-ohjelman opetustarjonnasta voi opiskella sivuaineena matematiikkaa, fysiikkaa, tilastotiedettä, teoreettista fysiikkaa, avaruusfysiikkaa, tähtitiedettä, biolääketieteen fysiikkaa ja kauppatieteiden matematiikkaa. Sivuainetarjonta esitellään tiedekunnan sivuaineoppaassa ja tutkinto-ohjelman opinto-oppaassa (pdf).

Kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä opiskelijat voivat olla yhteydessä koulutussuunnittelija Elina Koskiseen (elina.koskinen@oulu.fi).

Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö: Pekka Salmi

Fysiikan alan vastuuhenkilö: Seppo Alanko

Matematiikan alan vastuuhenkilö: Pekka Salmi