Oppaan HuTK - Yhteiskuntaoppi, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Yhteiskuntaoppi

opintoneuvonta: opintoneuvoja, yliopistonlehtori Ritva Kylli 0294 48 3307; opintoasiainsihteeri study.humanities@oulu.fi

www-sivut: https://www.oulu.fi/hutk/node/5600

 

Opinto-oikeus

Historian/tieteiden ja aatteiden historian pääaineopiskelijat, etusijalla aineenopettajakoulutukseen valitut.  

Opintoneuvonta

Yliopistonlehtori Ritva Kylli, ritva.kylli(at)oulu.fi

 

Aineenopettajakoulutuksen valitun historian tai tieteiden ja aatteiden historian opiskelijan tulee suorittaa historian ja yhteiskuntaopin opettajan pätevyyteen seuraavat yhteiskunnallisten aineiden opinnot, yhteensä 60 op:

1. 1-2 perusopinnot seuraavista (suositus: 2)

2. 700740P Lakitiedon kurssi 5 op (pakollinen)

3. Muut opinnot 5 op tai 30 op (riippuen kohdan 1. valinnasta):

Alla olevalta listalta tulee valita joko yksi tai kuusi opintojaksoa.

Filosofia:

Humanistiset ympäristöopinnot:

Saamelainen kulttuuri:

Viestintä:

Nais- ja sukupuolentutkimus:

Sosiologia:

 

HUOM.

Jos opiskelija suorittaa yllä lueteltuja valinnaisia opintojaksoja yhteiskuntaoppia varten, hän ei voi enää käyttää samaa jaksoa ko. oppiaineen perus- tai aineopintokokonaisuuteen. Tällöin opiskelijan tulee sopia korvaava opintojakso oppiaineen vastuuopettajan kanssa.