Oppaan HuTK - Pohjoissaame vieraana kielenä, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Pohjoissaame vieraana kielenä

Osoite: Giellagas-instituutti/Pohjoissaame vieraana kielenä, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Puhelin: opintoasiat/yliopistonlehtori 050 308 0682 ja yliopisto-opettaja 050 350 6504

Sähköposti: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet noudattavat muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi

 

Opinto-oikeus

Pohjoissaame vieraana kielenä perusopinnot on vapaa sivuaine kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille. Se on sopiva sivuaine esimerkiksi suomen kielen, vieraiden kielten, historian ja informaatiotutkimuksen opiskelijoille kuten myös luokanopettajaksi opiskeleville. Lisäksi ne opiskelijat, jotka ovat jo aikaisemmin suorittaneet pohjoissaamen kielen alkeis- ja jatkokurssin, voivat laajentaa saamen kielen opintojaan sivuaineeksi.

Jos opiskelija perusopinnot (25 op) suoritettuaan haluaa opiskella pohjoissaamea sivuaineena, hänen tulee osallistua syyslukukauden alussa järjestettävään lähtötasokokeeseen ja näin osoittaa hallitsevansa pohjoissaamea hyvin. Lähtötasokoe on rakenteeltaan samanlainen kuin keväällä järjestettävä valintakoe. Koe koostuu seuraavista osista: kirjallinen koe (pohjoissaamen kielen rakenteiden, kielioppisääntöjen, kielenhuollon ja termistön hallinta), saamen kielen kirjallinen tuottaminen ja n. 20 minuuttia kestävä haastattelu pohjoissaameksi.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antavat yliopistonlehtori puh. 050 308 0682 ja yliopisto-opettaja puh. 050 350 6504

 

Katsaus oppiaineeseen

Pohjoissaame vieraana kielenä -oppiaineessa on mahdollista suorittaa perusopinnot 25 op. Opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä kirjallinen ja suullinen taito pohjoissaamen kielessä. Perusopinnot eivät edellytä aiempia saamen kielen opintoja.

 

Opintokokonaisuus ja sen osaamistavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa käyttää pohjoissaamea erilaisissa suullisia ja kirjallisia taitoja vaativissa tehtävissä ja hän kykenee lukemaan erilaisia tekstejä pohjoissaameksi. Perusopintojen jälkeen opiskelija osaa käyttää sujuvasti kirjallista ja suullista saamen kieltä sekä pystyy seuraamaan saamenkielistä opetusta.

 

Opintojaksot

683400P Pohjoissaamen alkeiskurssi, 5 op

683401P Pohjoissaamen jatkokurssi, 5 op

683402P Pohjoissaamen kirjallinen käyttö, 5 op

683403P Pohjoissaamen suullinen käyttö I, 5 op

683475P Pohjoissaamen suullinen käyttö II, 5 op