Oppaan HuTK - Työelämäopinnot, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Työelämäopinnot

Tyelämäopinnot-sivuainekokonaisuus (25 op) on tarkoitettu kaikille humanistisen tiedekunnan opiskelijoille. Kokonaisuudessa ei ole pakollisia opintojaksoja, vaan opiskelija voi koota kokonaisuuden omien intressiensä mukaan. Koko kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa siitä tutkintoon liitettävän sivuaineen 25 op.

Kokonaisuuteen sisältyvät Yrittäjyysopinnot tarjoaa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu (OyKKK).

Opiskelija voi suorittaa kokonaisuudesta myös yksittäisiä kursseja. Tällöin ne voi liittää joko
1) pää- tai sivuaineen valinnaisiin opintoihin; asiasta sovittava oppiaineen (harjoittelun) vastuuhenkilön kanssa
2) tutkinnon muihin opintoihin.

Osaamistavoitteet:

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot työelämään liittyvistä asioista. Opiskelijan itse valitsemien painotusten mukaan hän tuntee perusasiat yrittäjyydestä ja/tai alansa tyypillisistä projekti-, hallinto- ja/tai luottamustehtävistä. Hän osaa tunnistaa ja sanoittaa omia osaamisalueitaan, laatia ansioluettelon ja hakemuksen, valmistautua työhaastatteluun
sekä työnhakijan että rekrytoijan roolissa, osaa suunnitella itsenäisesti projektin ja toteuttaa sen sekä arvioida projektin toteutusta ja sen eri vaiheita. Opiskelija kykenee käyttämään hyödykseen työkokemustaan ja reflektoimaan sitä suhteessa opintoihinsa.

Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit: