Oppaan KTK - Varhaiskasvatus, KK, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Varhaiskasvatuksen koulutus on yksi Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelman hakukohteista. Tutkinto-ohjelmassa on osin yhteisiä kasvatustieteen opintoja sekä hakukohteittain eriytyviä ammatillista osaamista syventäviä opintoja. Varhaiskasvatuksen koulutuksessa suoritetaan ensin Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma (3v) ja sen jälkeen Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma (2v), jossa varhaiskasvatuksen opiskelija valitsee pääsääntöisesti suuntautumisvaihtoehdon pedagogiset instituutiot ja asiantuntijuus.

Varhaiskasvatuksen koulutusohjelman opiskelijoista valmistuu pienen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen pedagogisia asiantuntijoita kasvatuksen, opetuksen, koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen monialaisiin tehtäviin.

• Opiskelija saa opinto-oikeuden viisivuotiseen maisterikoulutukseen, jonka osana on mahdollisuus suorittaa opettajan pedagogiset opinnot 60 op sekä valita sivuaineita yliopiston monipuolisesta tarjonnasta.

• Opiskelija saa vahvan ammatillisen osaamisen ja teoreettiset perustiedot, joiden pohjalta hän kykenee kriittiseen ja luovaan ajatteluun ja toimintaan.

• Koulutus tarjoaa pätevyyden toimia lastentarhanopettajan ja esiopettajan tehtävissä.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto varhaiskasvatuksen koulutuksessa koostuu kieli- ja viestintäopinnoista (10 op), orientoivista opinnoista (5 op), kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatus, perus- (25 op) ja aineopinnoista (45 op), varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista (65 op), sivuaineopinnoista (25 op) sekä valinnaisista opinnoista (5 op).

Kasvatustieteen maisterin tutkinto koostuu suuntautumisvaihtoehdon mukaisista kasvatustieteen syventävistä opinnoista (80 op), sivuaineopinnoista (25 op) ja valinnaisista opinnoista (15 op) .

 

LÖYDÄT TUTKINTORAKENTEEN, OPINTOJAKSOT JA OPINTOJAKSOKUVAUKSET VÄLILEHDELTÄ-OPINTOJAKSOT.

Kaikki voimassaolevat opinto-oppaat ja ajoitukset löydät myös tiedekunnan nettisivuilta http://www.oulu.fi/ktk/opinto-opas