Oppaan KTK - Kasvatustieteet, KK, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Kasvatustieteiden koulutus antaa monipuoliset valmiudet koulutuksen suunnittelun, hallinnon ja tutkimuksen sekä ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtäviin. Koulutuksessa voi hankkia myös opettajakelpoisuuden aikuiskoulutuksen opetustehtäviin. Koulutuksen päätieteenalat ovat kasvatustiede, psykologia, kasvatuspsykologia ja sosiologia.

Kasvatustieteiden koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kasvatusalan tehtävien hoitamisen edellyttämät yleiset tieteelliset ja ammatilliset valmiudet. Opiskelijan tulee:

Molempien pääainevaihtoehtojen tutkintorakenteet löydät linkistä kohdasta Kasvatustieteet, KK