Oppaan KTK - Pedagogiset instituutiot ja asiantuntijuus, KM, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee koulutusjärjestelmät ja niiden taustalla olevat institutionaaliset ja teoreettiset lähtökohdat sekä kykenee käyttämään oppimaansa kehittäessään ja arvioidessaan niitä.

Opiskelija pystyy arvioimaan eettisistä lähtökohdista kasvatuksen yhteiskunnallista asemaa ja osaa toimia eettisesti kasvatusalan asiantuntijana.

Opiskelija tuntee johtajuuteen, työyhteisöön ja organisaatioihin liittyvät peruskäsitteet ja keskeiset teoriat ja osaa soveltaa niitä kasvatuksen eri konteksteissa

 

Pedagogiset instituutiot ja asiantuntijuus -suuntautumisvaihtoehdon rakennekaavio ajoituksineen löydät sivulta www.oulu.fi/ktk/opinto-opas.