Oppaan KTK - Tohtoriopinnot, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkijakoulutus on tohtorin tutkintoon johtavaa koulutusta. Jatko-opiskelijat perehtyvät syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja luovat uutta tieteellistä tietoa. He osallistuvat tiedekunnan omien tutkimusryhmien sekä monipuolisten tutkimusverkostojen toimintaan kotimaassa ja ulkomailla. Tiedekunnan tohtorikoulutus yliopiston laajuisen tutkijakoulun, University of Oulu Graduate School (UniOGS), osa.

 

Jatkokoulutuksen tavoitteina on, että opiskelija:

* perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa

* perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin

* saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen

Tutkijakoulujärjestelmän tavoitteena on kouluttaa tohtoreita neljän vuoden tavoiteajassa siten, että valmistuneilla on sekä ammatillinen että yhteiskunnallinen pätevyys toimia tohtoritasoisissa tehtävissä. Tämä pätevyys sisältää sekä hyvät tieteelliset valmiudet, kyvyn etsiä, tuottaa ja soveltaa tietoa, hyvät ryhmätyötaidot sekä valmiuden toimia kansainvälisessä ympäristössä. Yliopiston yksiköt sekä kansalliset/kansainväliset tohtoriohjelmat vastaavat tieteenalakohtaisten opintojen järjestämisestä – Oulun yliopiston tutkijakoulun tehtävänä on tukea tasapuolisia mahdollisuuksia jokaiselle opiskelijalle suorittaa tutkintonsa, tarjota yleis- ja valmiustaito-opintoja, taata opintojen seuranta, huolehtia opintojen hallinnosta, myöntää tohtoriopinto-oikeus sekä tohtorintutkinnot.