Oppaan KTK - Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Erityispedagogiikan maisteriohjelma KM, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tutkinto-ohjelma valmistaa valmiita lastentarhanopettajia tai sellaisiksi opiskelevia, varhaiserityisopettajiksi, erityisopettajiksi ja erityispedagogiikan maistereiksi.

Maisterin tutkinto antaa opiskelijalle ammatillisen valmiuden erityiskasvatuksen erilaisiin tehtäviin ja tieteellisen valmiuden tutkia erityispedagogisia ilmiöitä ja teemoja. Opinnoissa perehdytään lapsen kehitykseen ja sen poikkeamiin, kehityksen ja oppimisedellytysten tunnistamiseen, erilaisiin interventioihin, opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä erityispedagogiseen johtajuuteen. Lisäksi syvennytään kodin ja yhteiskunnan osuuteen lapsen kehityksessä. Maisterin tutkinto antaa myös valmiuden tieteelliseen jatkokoulutukseen erityispedagogiikassa.

Tavoitteet:

Erityispedagogiikan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa vuorovaikutustaitoisia, monipuolisia, joustavia asiantuntijoita, jotka ymmärtävät erityispedagogiikan olemuksen laajassa kontekstissa. Opiskelun aikana kiinnitetään erityistä huomiota eettisiin seikkoihin ja opiskelijan henkilökohtaiseen kasvuun, sekä tuetaan ammatti-identiteetin kehittymistä. Koulutuksen käytyään opiskelija mm.:

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 120 opintopistettä, joka sisältää 70 opintopisteen laajuiset erityispedagogiikan syventävät opinnot, sekä muita opintoja 50 op. Muihin opintoihin suoritetaan erityispedagogiikan aineopinnot/aineopintoja sekä muita opintoja, niin että 120 op täyttyy. Pääaineen aineopinnot ja syventävät opinnot sisältävät erityisopettajaksi/ erityislastentarhanopettajaksi pätevöittävät opinnot. Tutkinnon aikana on mahdollista suorittaa myös pedagogiset opinnot 60 op, jotka kuuluvat osittain suoritettaviin pääaineen opintoihin.

Opintojen pääsisältö erityispedagogiikassa koostuu seuraavaista teemoista: oppimisvaikeudet ja niihin liittyvät interventiot, kolmiportaisen tuen mallit, arviointi, ammattilaisten yhteistyö, inkluusio ja opetusharjoittelu.

 

Löydät tutkintorakenteen, opintojaksot ja opintojaksokuvaukset välilehdeltä-opintojaksot.

Koulutuksen tutkintorakenteen ajoitustaulukoineen löydät sivulta www.oulu.fi/ktk/opinto-opas