Oppaan KTK - Erityispedagogiikka, KM, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Erityispedagogiikan maisteriohjelma

 

Erityispedagogiikan koulutus on yksi Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelman hakukohteista. Tutkinto-ohjelmassa on osin yhteisiä kasvatustieteen opintoja sekä hakukohteittain eriytyviä ammatillista osaamista syventäviä opintoja. Erityispedagogiikan koulutuksen perustana ovat erityispedagogisen kentän monialaiset, jatkuvasti kehittyvät ja eri ikävaiheisiin kohdistuvat tehtävät sekä alan tieteellinen tutkimus. Oulun yliopiston erityispedagogiikan koulutus antaa monipuoliset valmiudet erityisopetuksen ja tutkimuksen sekä ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtäviin. Koulutuksen päätieteenalat ovat erityispedagogiikka, kasvatustiede, psykologia, logopedia ja sosiologia.

 

Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija

 Opintojen rakennekaaviot ja ajoitukset löytyvät sivulta www.oulu.fi/ktk/opinto-opas.