Oppaan KTK - Aineenopettajien pedagogiset opinnot, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Aineenopettajakoulutus: pedagogiset opinnot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot kestävät yhden lukuvuoden.

Osaamistavoitteet

Pedagogisten opintojen suorittaminen tarjoaa opettajalle opettajan kelpoisuuden ja mahdollisuuden työskennellä opettajan tehtävissä kelpoisuusehtojen mukaisesti. Pedagogiset opinnot sisältävät kaikissa koulutuksissa kasvatustieteen opintoja, harjoittelua sekä didaktisia opintoja.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa opetussuunnitelmaan perustuvia sekä ajankohtaista tutkimusta hyödyntäviä pedagogisesti perusteltuja opintokokonaisuuksia. Opiskelija osaa jäsentää ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä.

 

Aineenopettajan pedagogiset opinnot (60op)

Tunnus

Op

3.kevät

3.kevät

4.syksy

4.syksy

  

 

 

 

 

 

Kandidaattivaiheen opinnot

 

30 op

 

 

 

 

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena

410084P 

5 op

5

 

 

 

Kasvu, kehitys ja oppiminen

410085P 

5 op

5

 

 

 

Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus

410086P 

5 op

 

5

 

 

Ainedidaktiikka

050120A 

5 op

5

 

 

 

Laaja-alainen ainedidaktiikka

050122A 

5 op

 

5

 

 

Perusharjoittelu

050121A 

5 op

 

5

 

 

  

 

 

 

 

 

Maisterivaiheen opinnot

 

30 op

 

 

 

 

Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit

410087P 

5 op

 

 

2,5

2,5

Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät

410088P 

5 op

 

 

2,5

2,5

Tutkiva ainedidaktiikka

050123A 

10 op

 

 

5

5

Syventävä harjoittelu

050124A 

5 op

 

 

5

 

Tutkiva opettajuus harjoittelussa

050125A 

5 op

 

 

 

5

   

15

15

15

15

 

Musiikkikasvatuksen koulutuksen aineenopettajien pedagogiset opinnot poikkeavat ajoitukseltaan muista aineenopettajien pedagogisten ajoituksista. Tarkemmat musiikkikasvatuksen ajoitukset löydät musiikkikasvatuksen koulutuksen oppaasta.

Aineenopettajan pedagogiset opinnot (60op) vastaavat kasvatustieteen aineopintoja uuden opetussuunnitelman voimaan tullessa 1.8.2017 (koulutustoimikunnan päätös 20.6.2017).