Etusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

HYVINVOINTIJOHTAMISEN PERUSOPINNOT (25 OP)

 

TAUSTAA PERUSOPINTOKOKONAISUUDELLE

 

Lähivuosina kunnan, maakunnan ja julkisten palvelujen johtamisen rakenteet muuttuvat. Maakunnat tulevat vastaaman sosiaali- ja terveyshuollosta, ja kuntien rooli elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisen ja johtamisen toimijoina korostuu. Muuttuvat toimintatavat edellyttävät johtamisosaamista hyvinvointiyhteistyön rakentamiseksi, hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi ja monimuotoisissa hyvinvointityön verkostoissa toimimiseksi. Osallisuuden korostumisen myötä edellytetään myös asiakaslähtöisyyttä sekä erilaisia keinoja asiakkaiden osallistumisen tukemiseksi.

Hyvinvointijohtamisen perusopintokokonaisuudella pyritään antamaan valmiuksia hahmottaa, ymmärtää, suunnitella ja toteuttaa hyvinvointijohtamista uusiutuvissa kunta- ja palvelurakenteissa sekä –verkostoissa. Onnistuneella hyvinvointijohtamisella mahdollistetaan sellaisten toimintatapojen ja yhteistyörakenteiden syntyminen, jotka vahvistavat ja tukevat kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia eriarvoisuutta vähentävästi. Kyse on hallitusta ja suunnitelmallisesta voimavarojen kohdentamisesta kansalaisten hyvinvointia edistävällä tavalla. Hyvinvointijohtamisen tulisi kiinnittyä terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja osallistumisen tukemiseen sekä elinoloihin, elinympäristöön ja palvelujen saatavuuden ja toimivuuden turvaamiseen. Strategisesta näkökulmasta hyvinvointijohtamisessa edellytetään hallinnon ja johtamisen taitoja sekä kykyä resurssien, vuorovaikutuksen ja yhteistyön ohjaamiseen. Operatiivisella tasolla kyse on muun muassa yhteistyökäytäntöjen rakentamisesta ja hallinnasta. 

 

SISÄLTÖ

Hyvinvointijohtamisen perusopinnoissa kiinnitytään seuraaviin keskeisiin hyvinvointijohtamiseen kiinnittyviin teemoihin/asiakokonaisuuksiin:

·         strategiaperustaisuus

·         moniammatillinen ja monitoimijainen yhteistyö

·         osallisuus ja asiakaslähtöisyys

·         tietoperustaisuus  

·         muuttuvat toimintaympäristöt

 

Perusopintokokonaisuus koostuu viidestä viiden opintopisteen laajuisesta moduulista, jotka toteutetaan verkkopohjaisena opetuksena. Opinnot alkavat vuoden 2019 alussa.