Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Yleistä saksan opinnoista

Voit valita saksan tutkintoon kuuluvaksi, pakolliseksi kieleksi -> katso tarkemmin oman tiedekuntasi kohdalta.

Voit suorittaa 15 - 25 opintopisteen laajuisen Kiekuvi-opintokokonaisuuden -> katso tarkemmin Kieli-, kulttuuri-ja viestintäopinnot.
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat suorittaa 25 op:n laajuisen Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineen kandidaatin tutkintoonsa.
Voit opiskella saksaa myös vapaaehtoisesti.

KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN
Syyslukukauden kursseille ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 1.8.

Saksan kurssitarjonta. Mikäli et löydä etsimääsi opintojaksoa tästä, katso alla olevasta Kurssit tiedekunnittain –listasta.

 

Kurssit tiedekunnittain

Humanistinen tiedekunta

Pakollinen vieraan kielen viiden opintopisteen (5 op) kokonaisuus, kirjallinen (2 op) ja suullinen osuus (3 op), suoritetaan seuraavasti.

Kirjallinen osuus:

903000Y Saksan kielen tekstin ymmärtäminen, 2 op

Suullinen osuus suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:

903041Y Interkulturelle Kommunikation/ Tandem Deutsch-Finnisch, 2 - 4 op
903042Y Saksan jatkokurssi III, 2 - 4 op
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2 - 4 op

Vastuuopettaja Marja Pohjola-Effe (etunimi.sukunimi@oulu.fi)

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

1. Vieras kieli, lukuvuonna 2013 - 14 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat

Pakollinen vieraan kielen kolmen opintopisteen kokonaisuus (3 op), kirjallinen (1,5 op) ja suullinen osuus (1,5 op) suoritetaan seuraavasti.

Kirjallinen osuus:

903000Y Saksan kielen tekstin ymmärtäminen, 1,5 op

Suullinen osuus suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:

903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem Deutsch-Finnisch, 2 - 4 op
903042Y Saksan jatkokurssi III, 1,5 op
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 1,5 op

 

2. Toinen vieras kieli, ennen lukuvuotta 2013 - 14 opintonsa aloittaneet opiskelijat

Toisen vieraan kielen opintojakson voit suorittaa saksan kielessä millä tahansa taitotasolla. Valitse omaa taitotasoasi vastaava kurssi.

A) Mikäli sinulla ei ole edeltäviä saksan opintoja, osallistut saksan alkeiskurssille.

903024Y Saksan kielen alkeiskurssi I, 3 op

B) Mikäli sinulla on aikaisempia saksan opintoja valitse taitotasoasi vastaava kurssi seuraavista: 

903025Y Saksan alkeiskurssi II, 3 - 4 op (taitotaso A2)
903029Y Saksan jatkokurssi I, 3 – 4 op (taitotaso A2/B1)
903030Y Saksan jatkokurssi II, 3 – 4 op (taitotaso A2/B1)
903042Y Saksan jatkokurssi III, 2 – 4 op (taitotaso B1)
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2 – 4 op (taitotaso B1/B2)
903000Y Saksan kielen tekstin ymmärtäminen, 2 - 3 op (taitotaso B1/B2)
903052Y Saksan kirjoittamisen kurssi, 2 op (taitotaso B1/B2)

 Vastuuopettaja Kaisu Jarde (etunimi.sukunimi@oulu.fi)

 

Luonnontieteellinen tiedekunta

Pakollisen vieraan kielen opinnot ja laajuus riippuvat koulutusohjelmasta.

903003Y Saksan kieli 1 (tekstin ymmärtäminen), 2 op
903004Y Saksan kieli 3 (tekstin ymmärtäminen), 3 op

Opintojakso suoritetaan seuraavasti:
903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 – 3 op


903005Y Saksan kieli 2 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito), 2 op
903006Y Saksan kieli 4 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito), 3 op

Opintojakso suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:

903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem Deutsch-Finnisch, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903042Y Saksan jatkokurssi III, 2 – 4 op (taitotaso B1)
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2 – 4 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja Oliver Jarde (etunimi.sukunimi@oulu.fi)

 

Lääketieteellinen tiedekunta

903008Y Saksan kielen suullisen kielitaidon kurssi (1,5 op)

Opintojakso suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:

903042Y Saksan jatkokurssi III, 2 – 4 op (taitotaso B1)
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2 – 4 op (taitotaso B1)
903041Y Interkulturelle Kommunikation / Tandem Deutsch-Finnisch, 2 – 4 op

903007Y Lääketieteellisen saksan tekstikurssi (1,5 op)

Opintojakso suoritetaan osallistumalla kurssille:
903000Y Saksan kielen tekstin ymmärtäminen, 2 - 3 op. Kurssi suoritetaan kuitenkin vain 1,5 op:n laajuisena.

Vastuuopettaja Kaisu Jarde (etunimi.sukunimi@oulu.fi)

 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

1. Vuonna 2014 tai sen jälkeen opintonsa aloittavat opiskelijat

Vuoden 2014 tutkintovaatimusten mukaan opiskelevien tulee valita 11 opintopistettä yhdestä tai kahdesta vieraasta kielestä. Mikäli opiskelija valitsee kielisivuaineen (Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot 25 op), voi hän sisällyttää pakollisiin vieraan kielen opintoihin myös yhden kielen alkeiskursseja.  Mikäli opiskelija ei suorita kielisivuainetta, valitsee hän pakollisiin vieraan kielen opintoihin kielikursseja taitotasolta A2/B1 lähtien.

HUOM! Yhdessä kielessä tulee suorittaa vähintään 4 opintopistettä kauppatieteellisen alan kielikursseja asetuksen vaatimalla tasolla B1/B2.

903024Y Saksan alkeiskurssi I, 4 op (taitotaso A1)
903025Y Saksan alkeiskurssi II, 4 op (taitotaso A2)
903040Y Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille, 4 - 5 op (taitotaso A2/B1)
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 - 4 op (taitotaso B1)
903017A Handelspartner Deutschland, 4 op (taitotaso B1/B2)
903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op (taitotaso B1/B2)

Jos olet aikaisemmin lukenut saksaa (koulu, yliopisto, muut kurssit), voit jatkaa sinulle sopivalta tasolta, esim. suoraan kurssilta KT tai tasolta KT 2 (Handelspartner Deutschland tai Wirtschaftsdeutsch). Tällöin voit sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin kurssit:
903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 -3 op (taitotaso B1/B2)
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903042Y Saksan jatkokurssi III, 2 - 4 op (taitotaso B1)

2. Ennen vuotta 2014 opintonsa aloittaneet opiskelijat

Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelijan tulee valita 16 opintopistettä yhdestä tai kahdesta vieraasta kielestä jatkokurssitasolta alkaen. Pakollisiin vieraan kielen opintoihin hyväksytään saksan kielestä seuraavat kurssit:

Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille (5 op), Projekt Firmenpräsentation (Pro­fi) (2 op), Geschäftskontakte (2 - 3 op), Handelspartner Deutschland (4 op), Wirtschaftsdeutsch (4 op)

903024Y Saksan alkeiskurssi I, 4 op
903025Y Saksan alkeiskurssi II, 4 op
903040Y Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille, 5 op
903045Y Geschäftskontakte, 2 - 3 op *
903044Y Projekt Firmenpräsentation, 2 op *
903017A Handelspartner Deutschland, 4 op
903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op

* Kurssit suoritetaan osallistumalla kurssille 903054Y Geschäftsdeutsch, 3 – 4 op.

Jos olet aikaisemmin lukenut saksaa (koulu, yliopisto, muut kurssit), voit jatkaa sinulle sopivalta tasolta, esim. suoraan kurssilta KT 1 (Projekt Firmenpräsentation tai Geschäftskontakte) tai tasolta KT 2 (Handelspartner Deutschland tai Wirtschaftsdeutsch. Tällöin voit sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin kurssit:

903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 -3 op (taitotaso B1/B2)
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903042Y Saksan jatkokurssi III, 2 - 4 op (taitotaso B1)

Vastuuopettaja Marja Pohjola-Effe (etunimi.sukunimi@oulu.fi)

 

Teknillinen tiedekunta

Pakollisen vieraan kielen taitotaso riippuu koulutusohjelmasta.

903009P Tekniikan saksan peruskurssi, 6 op
Opintojakso suoritetaan seuraavasti:
903024Y Saksan alkeiskurssi I, 3 op + 903025Y Saksan alkeiskurssi II, 3 op

903010P Tekniikan saksa 1, 6 op
Opintojakso suoritetaan seuraavasti:
903025Y Alkeiskurssi II, 3 op + 903029Y Saksan jatkokurssi I, 3 op
TAI
903029Y Saksan jatkokurssi I, 3 op + 903030Y Saksan jatkokurssi II, 3 op

903012P Tekniikan saksa 3, 6 op
Opintojakso suoritetaan valitsemalla kielitaitotasoa vastaava kurssiyhdistelmä seuraavista kolmesta vaihtoehdosta.

a) 903030Y Saksan jatkokurssi II, 3 op + 903042Y Saksan jatkokurssi III, 3 op
b) 903042Y Saksan jatkokurssi III, 3 op + 903048Y Saksan jatkokurssi IV, 3 op
c) 903042Y Saksan jatkokurssi III, 3 op TAI 903048Y Saksan jatkokurssi IV, 3 op

SEKÄ yksi seuraavista kursseista

903041Y Interkulturelle Kommunikation/ Tandem Deutsch-Finnisch, 2 - 4 op
903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op
903052Y Saksan kirjoittamisen kurssi, 2 op
903054Y Geschäftsdeutsch, 2 - 4 op

Vastuuopettaja Kaisu Jarde (etunimi.sukunimi@oulu.fi)

 

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Sähkötekniikan koulutusohjelma (SO)

Valitse vähintään 4 op taitotasoasi vastaavia opintoja seuraavista:

903024Y Saksan alkeiskurssi I, 4 op (taitotaso A1)
903025Y Saksan alkeiskurssi II, 4 op (taitotaso A2)
903029Y Saksan jatkokurssi I, 3 - 4 op (taitotaso A2/B1)
903030Y Saksan jatkokurssi II, 3 - 4 op (taitotaso A2/B1)
903042Y Saksan jatkokurssi III, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2 - 4 op (taitotaso B1/B2)
903000Y Saksan kielen tekstin ymmärtäminen, 2 - 3 op (taitotaso B1/B2)
903052Y Saksan kirjoittamisen kurssi, 2 op (taitotaso B1/B2)
903041Y Interkulturelle Kommunikation/ Tandem Deutsch-Finnisch, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903054Y Geschäftsdeutsch, 2- 4 op (taitotaso B1)
903017A Handelspartner Deutschland, 4 op (taitotaso B1/B2)
903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja Oliver Jarde (etunimi.sukunimi@oulu.fi)

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma (TOL)

Valitse vähintään 5 op taitotasoasi vastaavia opintoja seuraavista:

903000Y Saksan kielen tekstin ymmärtäminen, 2-3 op (taitotaso B1/B2)
903042Y Saksan jatkokurssi III, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2 - 4 op (taitotaso B1/B2)
903000Y Saksan kielen tekstin ymmärtäminen, 2 - 3 op (taitotaso B1/B2)
903052Y Saksan kirjoittamisen kurssi, 2 op (taitotaso B1/B2)
903041Y Interkulturelle Kommunikation/ Tandem Deutsch-Finnisch, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903054Y Geschäftsdeutsch, 2- 4 op (taitotaso B1)
903017A Handelspartner Deutschland, 4 op (taitotaso B1/B2)
903042Y Saksan jatkokurssi III, 2-4 op (taitotaso B1)