Etusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmat tarjoavat opintojaksoja ja -kokonaisuuksia toisten tutkinto-ohjelmien ja tiedekuntien opiskelijoille. Tarkemmat kuvaukset sisällöistä löytyvät kohdasta "Opintojaksot".

Mahdollisuudet osallistua opetukseen ja opintojaksojen suorittamiseen voi olla rajoitettu. Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien suorittaminen on mahdollista opetustilojen puitteissa, mikäli seuraavassa ei muuta mainittu:

Matematiikka: Opintokokonaisuudet 25 op, 60 op ja 120 op

Tilastotiede: Opintokokonaisuudet 25 op, 60 op

Fysiikka: Opintokokonaisuudet 25 op ja 60 op

Teoreettinen fysiikka: Opintokokonaisuudet 25 op ja 60 op

Tähtitiede: Opintokokonaisuudet 25 op ja 60 op

Biolääketieteen fysiikka: Opintokokonaisuus 25 op

Kauppatieteiden matematiikka (ei matematiikan tai fysiikan pääaineopiskelijalle): Opintokokonaisuus 25 op

Matkailualan opinnot (haku sivuaineeseen huhtikuussa): Opintokokonaisuus 25 op

Maantieteen sivuainekokonaisuus: Opintokokonaisuus 30 op ja 60 op

Aluekehitys ja aluepolitiikka: Opintokokonaisuus 25 op

Geoinformatiikan perusopintokokonaisuus: Opintokokonaisuus 25 op

Tiedekunnan yleiset sivuainekokonaisuudet:

Ympäristönsuojelun perusteet, 25-59 op

Luonnontieteen opintoja, vähintään 25 op: Luonnontieteeseen laskettavista  perus- ja aineopintojen tasoisista opinnoista (biologia, biokemia, fysiikka, geotieteet, kemia, maantiede, matemaattisten tieteet, tietojenkäsittelytiede) yliopistollisista opinnoista voidaan koostaa sivuaine "Luonnontieteen opintoja".

Ulkomailla suoritettu sivuaine: Mikäli vaihto-opintoja kertyy vähintään 25 opintopisteen edestä, voidaan niistä koostaa tutkintoon lyhyt sivuaine. Tähän sivuaineeseen voi pääsääntöisesti sisällyttää luonnontieteen opintoja, lisäksi siihen voi myös sisällyttää esimerkiksi kieliopintoja.