Etusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Sivuaineopinto-oikeudet Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Yritysjuridiikan perus- ja aineopintoihin haetaan ja myönnetään WebOodin kautta ja paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös varasijoille voi ilmoittautua. Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta vain yhteen kokonaisuuteen ja opinto-oikeus on voimassa kaksi lukuvuotta. Sivuaineopintojen suorittamista suositellaan kuitenkin yhden lukuvuoden aikana. Hakijat saavat tiedon hyväksytyksi tai hylätyksi tulemisesta sähköpostilla. Sivuaineoikeus tulee myöhemmin näkyviin myös WebOodiin opiskelijan henkilökohtaisiin opinto-oikeustietoihin. Huom. Myös OyKKK:n tutkinto-opiskelijat voivat osallistua yritysjuridiikan sivuaineopteukseen (ilman erillistä opinto-oikeutta).

A635001 Yritysjuridiikan perusopinnot, 25 op

Haku kokonaisuuteen WebOodissa ma 6.5. klo 8.30 - pe 10.5.2019 klo 16.00. Aloituspaikkoja 40. 

Yritysjuridiikan perusopintojen opintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toimintaan ja erityisesti juridiikan taloudellisista vaikutuksista.

A635002 Yritysjuridiikan aineopinnot, 35 op

Haku kokonaisuuteen WebOodissa 6.5. klo 8.30 - pe 10.5.2019 klo 16.00. Aloituspaikkoja 10. 

Aineopintokokonaisuuteen voi hakeutua opiskelija, jolla on vastaava perusopintokokonaisuus suoritettuna vähintään arvosanalla ”hyvä” (3). Opintojaksojen toteutuksesta vastaa Lapin yliopisto. Opintojaksoja ei järjestetä joka lukuvuosi.

Yritysjuridiikan aineopintojen laajemmassa kokonaisuudessa opiskelijat saavat yritysjuridiikassa sellaisen tietämyksen eri oikeusalueilta, joka on tarpeen oikeudellisten asioiden ymmärtämiseksi liike-elämässä.​ 

Järjestettävät opintojaksot ja niiden ajankohdat ovat seuraavat:

  • 721624A Ympäristöoikeus, 9 op

Ajankohta: parittomien vuosien syksy 2017, 2019. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuuskuulustelu ja uusintakuulustelut
Luentoja: 20 tuntia

  • 721613A Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus, 7 op

Ajankohta: parittomien vuosien kevät 2019. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuuskuulustelu ja uusintakuulustelut
Luentoja: 20 tuntia

  • 721625A Vakuusoikeus, 5 op

Ajankohta: parittomien vuosien kevät 2019. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuuskuulustelu ja uusintakuulustelut
Luentoja: 10 tuntia

  • 721620A Immateriaalioikeus, 7 op

Ajankohta: parillisten vuosien kevät 2018, 2020, jne. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuuskuulustelu ja uusintakuulustelut
Luentoja: 20 tuntia

  • 721626A Rikosoikeus, 7 op

Ajankohta: parillisten vuosien syksy 2018, 2020. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuuskuulustelu ja uusintakuulustelut
Luentoja: 20 tuntia

  • 721619A Hallinto-oikeus, 9 op

Ajankohta: parillisten vuosien syksy 2018, 2020. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuuskuulustelu ja uusintakuulustelut
Luentoja: 20 tuntia

  • 721623A Eurooppaoikeus, 5 op.

Ajankohta: parittomien vuosien syksy 2017, 2019. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuus ja uusintakuulustelut
Luentoja: 10 tuntia

Lue lisätietoja kauppakorkeakoulun tarjoamista sivuaineista täältä.