Etusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

A635801 Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus 25-40 op

Tarjolla vain kauppakorkeakoulun sivuaineopiskelijoille (ei kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille). Ilmoittaudu suoraan yksittäisille opintojaksoille WebOodissa. Joillakin opintojaksoilla on rajattu opiskelijamäärä.

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan kymmenen yliopiston yhteistyönä. Jokaiselle opintojaksolle on saatu mukaan alansa johtavia asiantuntijoita kertomaan yritystoiminnan ja laajemminkin talouden ilmiöistä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa.

Tämän päivän työelämässä monien eri alojen asiantuntijat työskentelevät yhdessä projekteissa ja tiimeissä. Saumaton yhteistyö edellyttää liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuuksien ymmärrystä sekä erilaisten käsitteiden hallintaa. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää omaa osaamistaan ja kehittää työelämävalmiuksiaan. Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään siihen miten yritykset toimivat ja toisaalta siihen mitkä tekijät niiden toimintaan vaikuttavat.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää miten yritys toimii kokonaisuutena ja osaa arvioida oman tehtävänsä ja asiantuntijuutensa roolia yrityksen kokonaisuudessa. Hän osaa soveltaa talouden ja yritystoiminnan keskeisiä käsitteitä omassa työssään. Lisäksi hän osaa ratkoa ongelmia osana monialaista tiimiä.

Opintojaksot

Kurssien vastaavuus sivuaineopiskelijoille OyKKK muuhun opintotarjontaan on merkitty yllä. Jos sivuaineopiskelija aloittaa myöhemmin tutkinto-opiskelijana kauppakorkeakoulussa, muiden suoritettujen opintojaksojen korvaavuus arvioidaan erikseen.

Suositeltu suoritusjärjestys
Kokonaisuuden jaksoista ensimmäisinä on suositeltavaa suorittaa:

Jakso Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – VIBu-yrityssimulaatio edellyttää keskeisten käsitteiden tuntemista, joten ennen sitä on suoritettava vähintään kolme muuta kokonaisuuden opintojaksoa.

Ilmoittautuminen
Opiskelija ilmoittautuu valitsemilleen kursseille silloin kun aikoo kyseiset kurssit käydä. Kurssi-ilmoittautuminen alkaa kuukautta ennen kurssin alkua ja päättyy kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.

Suoritukset ja kokonaisuusmerkintä
Kun opiskelija on suorittanut kurssin hyväksytysti, opintosuoritus rekisteröidään suoraan hänen opintoihinsa. Mikäli opiskelija haluaa tutkintotodistukseensa merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta, hänen tulee suorittaa kokonaisuuden opintoja vähintään 25 op sisältäen 5 op VIBu yrityssimulaation. Muut 20 op voi vapaasti valita kokonaisuuden tarjonnasta.

Ennen LITO-kurssien suorittamista opiskelijan tulee varmistua, että kyseiset kurssit: 

1.     voidaan sisällyttää omaan tutkintoon

2.     eivät ole sisällöltään päällekkäisiä muiden omaan tutkintoon sisältyvien opintojen kanssa.     

Muiden opintojen sisällyttäminen opintokokonaisuuteen
LITO-opintokokonaisuuteen voi sisällyttää vain LITO-tarjonnassa olevia opintojaksoja.

Lue lisätietoja: www.LITO.fi

Lue lisätietoja kauppakorkeakoulun tarjoamista sivuaineista täältä.