Etusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

A633707 Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Kaikille avoin, ei hakua (erillistä opinto-oikeutta ei vaadita), ilmoittaudu suoraan yksittäisille opintojaksoille Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon.

Kauppatieteiden perusopintotasoinen sivuainepaketti on vapaasti Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijoiden suoritettavissa. Sivuaineopiskelijat voivat osallistua alla mainituille opintojaksoille ilmoittautumalla Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon. Opinnot järjestetään Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kautta ja pääasiassa iltaisin. Huom. Vapaa sivuaineoikeus ei koske vastaavia päiväopetuksen kursseja. Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät maksa osallistumisestaan avoimen yliopiston maksua.

Kauppatieteiden sivuainekokonaisuuteen on kerätty eri alojen opiskelijoita työelämänäkökulmasta eniten hyödyttäviä kauppatieteiden perusopintojaksoja. Kokonaisuuden avulla muodostat hyvän kokonaiskuvan organisaatioiden keskeisistä toiminnoista sekä talouden perusmekanismeista.


Kauppatieteiden perusopintokokonaisuudessa voi tarvittaessa korvata korkeintaan yhden kurssin:

-OyKKK yrittäjyyden sivuaineen yhdellä kurssilla, tai
-Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuden yhdellä kurssilla (ei saa olla saman sisältöinen jo suoritettujen kurssien kanssa).

A633708 Kauppatieteiden sivuaineopinnot, aineopinnot 35 op

Haku kokonaisuuteen WebOodissa ma 6.5. klo 8.30 - pe 10.5.2019 klo 16.00. Aloituspaikkoja 20. Aineopintokokonaisuuteen voi hakeutua opiskelija, jolla on vastaava perusopintokokonaisuus suoritettuna vähintään arvosanalla ”hyvä” (3).

Sivuaineopinto-oikeus Kauppatieteiden aineopintoihin haetaan ja myönnetään WebOodin kautta ja paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös varasijoille voi ilmoittautua. Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta vain yhteen kokonaisuuteen ja opinto-oikeus on voimassa kaksi lukuvuotta. Sivuaineopintojen suorittamista suositellaan kuitenkin yhden lukuvuoden aikana. Hakijat saavat tiedon hyväksytyksi tai hylätyksi tulemisesta sähköpostilla. Sivuaineoikeus tulee myöhemmin näkyviin myös WebOodiin opiskelijan henkilökohtaisiin opinto-oikeustietoihin.

Seuraavista opintojaksoista valitaan joko viisi opintojaksoa ja seminaari, tai seitsemän opintojaksoa:

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen:

Laskentatoimi:

Markkinointi:

Rahoitus:

Taloustiede:

Lue lisätietoja kauppakorkeakoulun tarjoamista sivuaineista täältä.