Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tutkinto-ohjelmassa pääaineeksi valitaan joko matematiikka tai fysiikka. Valinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon (LuK, 180 opintopistettä) kuuluu kaikille opiskelijoille yhteiset kieli- ja yleisopinnot, yhteiset matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opintoja sekä suuntautumisen mukaan valittavat erikoistumisopinnot, jotka voivat olla fysiikkaa, matematiikkaa, datatiedettä, teoreettista fysiikkaa, biolääketieteen fysiikkaa, tähtitiedettä tai aineenopettajuuteen suuntaavia opintoja. Kandidaatin tutkintoon voi valita myös muita sivuaineopintoja kuten kemiaa, tietojenkäsittelytieteitä tai kauppatieteitä.

Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat yhteisistä matematiikan ja fysiikan perusopinnoista, yleisopinnoista sekä valinnaisista opinnoista. Toisena opiskeluvuonna opinnot alkavat eriytyä valitun pääaineen – matematiikka tai fysiikka – mukaisesti. Kandidaatin tutkintoon sisältyväy erikoistumisopinnot valmistelevat maisterivaiheen eri suuntautumisvaihtoehtoihin. Maisterivaiheen opinnot esitellään omissa opinto-oppaissaan.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelija jatkaa opintoja joko Matemaattisten tai Fysikaalisten tieteiden maisteriohjelmissa (kts. maisterivaiheen opinto-oppaat) sen mukaan, miten opinnot on suuntautuneet kandiopinnoissa: fysiikkaa pääaineena opiskelleet jatkavat fysikaalisten tieteiden maisteriohjelmassa ja matematiikkaa pääaineena opiskelleet jatkavat matemaattisten tieteiden maisteriohjelmassa.

Koulutus pohjautuu fysiikan ja matematiikan tieteenaloihin ja tutkimuksellisiin painopisteisiin. Tutkimusalojen esittelyt:

fysiikan alan tutkimus: http://www.oulu.fi/fysiikka/tutkimus

matematiikan alan tutkimus: http://www.oulu.fi/matematiikka/tutkimus

Tutkinto-ohjelman opinto-opas (pdf) löytyy fysiikan yksikön sivulta: http://www.oulu.fi/fysiikka/opiskelu/opinnot/oppaat

sekä matematiikan yksikön ohjaussivulta: https://wiki.oulu.fi/display/OHJURI/Opinto-opas

 

LuK-tutkinnon osaamistavoitteet

Matematiikka pääaineena opiskellut luonnontieteen kandidaatti

Fysiikkaa pääaineena opiskellut luonnontieteiden kandidaatti

 

Tutkintovaatimukset ja opintojen ohjeellinen lukujärjestys on esitelty tutkinto-ohjelman opinto-oppaassa.

Sivuainetarjonta toisen tutkinto-ohjelman opiskelijoille

Tutkinto-ohjelman opetustarjonnasta voi opiskella sivuaineena matematiikkaa, fysiikkaa, tilastotiedettä, teoreettista fysiikkaa, tähtitiedettä, biolääketieteen fysiikkaa ja kauppatieteiden matematiikkaa. Sivuainetarjonta esitellään tiedekunnan sivuaineoppaassa ja tutkinto-ohjelman opinto-oppaassa: http://www.oulu.fi/fysiikka/opiskelu/opinnot/oppaat

Kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä opiskelijat voivat olla yhteydessä koulutussuunnittelija Elina Koskiseen (elina.koskinen@oulu.fi).

Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö: Pekka Salmi

Fysiikan alan vastuuhenkilö: Seppo Alanko

Matematiikan alan vastuuhenkilö: Pekka Salmi