Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Matemaattisten tieteiden maisteriohjelman opiskelija voi opiskella matematiikkaa sekä matematiikan sovelluksiin liittyviä laskennallisia ja tilastollisia menetelmiä. Tutkintoon voi sisällyttää myös muita luonnontieteellisiä ja teknillisiä aineita. Tutkinnon rakenne antaa tilaa opiskelijan omille valinnoille.

Filosofian maisterin tutkinnon (120 opintopistettä) voi suorittaa seuraavista suuntautumisvaihtoehdoista:

• matematiikka (pääaine matematiikka)
• laskennallinen matematiikka ja datatiede (pääaine sovellettu matematiikka)
• aineenopettaja (pääaine matematiikka)

Tutkinto-ohjelman opinto-opas löytyy Ohjurista: https://wiki.oulu.fi/display/OHJURI/Opinto-oppaat

Ohjurissa on lisäksi muuta hyödyllistä ja tärkeää tietoa matematiikan opinnoista.

Yhteystiedot:

Tutkinto-ohjelman vastuhenkilö Pekka Salmi (pekka.salmi@oulu.fi)

Suuntautumisvaihtoehtojen omaopettajat:

Tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija Elina Koskinen (elina.koskinen@oulu.fi).

Opintoneuvonnasta vastaavat omaopettajat sekä koulutussuunnittelija, jotka opastavat maisterivaiheen piskelijoita mm. opiskelun suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.