Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelman (aikaisemmin sähkötekniikka) tarkemmat opinto-oppaat ja opintojen rakennekaaviot löydät täältä: http://www.oulu.fi/ee/opiskelu/oppaat . Tutkinto-ohjelman kandidaattivaiheen vastuuhenkilö on Jari Hannu, diplomi-insinöörivaiheen vastuuhenkilö on Matti Isohookana.

2018-2019  maisteriohjelman (2v.) opintojen rakennekaavion löydät täältä

Kv-maisteriohjelman, Wireless Communications Engineering, opintojen rakennekaavion löydät täältä.

Opiskelijoiden ohjaus

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmassa opintojen ohjaus jakaantuu kurssien opettajien, omaopettajien, opintoneuvojien sekä pienryhmäohjaajien kesken. Näiden lisäksi Oulun yliopisto tarjoaa kattavasti erityyppisiä ohjauspalveluita.

Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat

Oulun yliopistossa jokaiselle aloittavalle opiskelijalle nimetään omaopettaja. Omaopettajatoiminnan tavoitteena on varmistaa opintojen sujuva käynnistyminen sekä tukea opiskelijaa opintojen etenemisessä. Lisäksi opiskelijoita ohjaavat opintojen alussa pienryhmäohjaajat. Opintojen alkuvaiheen keskeistä tietoa, mukaan lukien  tutkinto-ohjelman omaopettajat ja pienryhmäohjaajat löytyy täältä.