Oppaan Tietojenkäsittelytieteiden laitos, 2012-13 tiedot



Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Avaa Aineopinnot
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Sulje Muut opinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
300002M Tiedonhankinta opinnäytetyössä 1 op  Luonnontieteellinen tiedekunta Hae opetus 
Avaa Perusopinnot
Avaa Yleisopinnot