Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Sulje Aineopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
352310A Hoidon filosofia ja etiikka 3 op  Terveystieteiden ala  
352110A Hoitamisen kliiniset opinnot 19 op  Terveystieteiden ala  
352224A Hoitotiede - terveydenhuoltojärjestelmä 6 op  Terveystieteiden ala  
352221A Hoitotieteen teorian kehittäminen ja arviointi 3-5 op  Terveystieteiden ala  
352208A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 5 op  Terveystieteiden ala Hae opetus 
352114A Kandidaatintutkielma ja kirjallinen kypsyyskoe 6 op  Terveystieteiden ala  
352121A Opetuksen ja oppimisen arviointi 5 op  Terveystieteiden ala  
352119A Opetuksen sisällön ja menetelmien suunnittelu 5 op  Terveystieteiden ala  
352122A Opetushallinto sekä opetuksen ja oppimisen suunnittelu 5 op  Terveystieteiden ala  
352124A Opetusharjoittelu 16 op  Terveystieteiden ala  
352207A Terveydenhuollon koulutuksen vaikuttavuuden arviointi 3 op  Terveystieteiden ala  
352315A Terveydenhuolto tänään 3 op  Terveystieteiden ala  
352107A Tutkimusmenetelmät I 6 op  Terveystieteiden ala  
352228A Vapaavalintainen tutkimustyön erityiskurssi 3-10 op  Terveystieteiden ala  
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Avaa Perusopinnot
Avaa Yleisopinnot