Oppaan LTK - Hammaslääketiede 2009-2010, 2009-10 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Jatko-opinnot
Sulje Syventävät opinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
090505A-12 Ehkäisevän hammashoidon opetustuokio 0.6 op  Hammaslääketieteen ala  
090601A-00 Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi, loppukuulustelu 0 op / 0 ov  Hammaslääketieteen ala  
090302A-06 Lasten suun limakalvosairauksien erityispiirteet 0.1 op / 0.1 ov  Hammaslääketieteen ala  
090606A Oikeushammaslääketiede 0.3 op  Hammaslääketieteen ala Hae opetus 
090606A-01 Oikeushammaslääketieteen syventävä kurssi 0.5 op  Hammaslääketieteen ala  
090505A-13 Parodontaalisairaudet lapsilla 0.3-0.5 op  Hammaslääketieteen ala  
090505A-15 Parodontologian ja geriatrisen hammaslääketieteen loppukuulustelu 0 op / 0 ov  Hammaslääketieteen ala  
090505A-14 Parodontologis-endodonttiset ongelmat 0.2 op  Hammaslääketieteen ala  
090510A-00 Sosiaalihammaslääketieteen lopputentti 0 op / 0 ov  Hammaslääketieteen ala  
090602S Tutkielma 20 op  Hammaslääketieteen ala  
090602S-02 Tutkielma 16-20 op  Hammaslääketieteen ala  
090602S-01 Tutkielman opintosuunnitelma 4 op  Hammaslääketieteen ala  
090605A-03 Tutkimusmenetelmäkurssi 0.5 op / 0.35 ov  Hammaslääketieteen ala  
090605A-02 Tutkimusseminaariin osallistuminen 0-3 op  Hammaslääketieteen ala  
090506A-07 Täydentävää säteilysuojelukoulutusta 0.6 op  Hammaslääketieteen ala  
090503A-12 Uutta hammasprotetiikan materiaaleista 0.8 op  Hammaslääketieteen ala  
090505A-11 Vanhusten lääkehoidon syventävä kurssi 1.5 op  Hammaslääketieteen ala  
040300A Äidinkielen koe (kypsyysnäyte) 0 op / 0 ov  Lääketieteen ala  
Avaa Aineopinnot
Avaa Yleisopinnot