Oppaan LTK - Hammaslääketiede 2009-2010, 2009-10 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Jatko-opinnot
Avaa Syventävät opinnot
Sulje Aineopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
090601A-04 Aikuisortodontia 0.4 op  Hammaslääketieteen ala  
090505A-09 Ajankohtaisia kysymyksiä parodontaalisairuksista 1 op  Hammaslääketieteen ala  
090505A-10 Ajankohtaista parodontologiassa 0.5 op / 0.3 ov  Hammaslääketieteen ala  
090403A Anestesiologia 1 op  Hammaslääketieteen ala Hae opetus 
090502A-02 Dentoalveolaarinen kirurgia 2.4-3.9 op  Hammaslääketieteen ala  
090501A Ehkäisevä hammaslääketiede ja kariesoppi 14.9-17.9 op  Hammaslääketieteen ala  
090501A-03 Endodontia 1.6 op  Hammaslääketieteen ala  
090501A-05 Endodontian syventävä kurssi 2.1 op  Hammaslääketieteen ala  
090505A-05 Geriatrinen hammaslääketiede 1.3 op  Hammaslääketieteen ala  
090506A Hammaslääketieteellinen radiologia 7-7.3 op  Hammaslääketieteen ala  
090506A-00 Hammaslääketieteellinen radiologia, loppukuulustelu 0 op / 0 ov  Hammaslääketieteen ala  
090506A-01 Hammaslääketieteellisen radiologian perusteet 1.9-3.8 op  Hammaslääketieteen ala  
090510A-09 Hammaslääkärin toiminta itsenäisenä ammatinharjoittajana 0.8 op  Hammaslääketieteen ala  
090201A Hammasmorfologia 1.6-2 op  Hammaslääketieteen ala  
090503A-00 Hammasproteesiopin ja kliinisen purentafysiologian loppukuulustelu 0 op / 0 ov  Hammaslääketieteen ala  
090503A Hammasproteesioppi 12.3-16 op  Hammaslääketieteen ala  
090601A Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi 10-12 op  Hammaslääketieteen ala  
090603A-01 Harjoittelu DC5-DC8 22 op  Hammaslääketieteen ala  
090301A Iho- ja sukupuolitaudit 0.4-0.6 op  Hammaslääketieteen ala  
090503A-06 Immediaattiproteesioppi 0.3 op  Hammaslääketieteen ala  
090502A-08 Implantologia 0.4-0.6 op  Hammaslääketieteen ala  
090503A-08 Inlay-onlaykurssi 0.5 op  Hammaslääketieteen ala  
090601A-08 Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan 0.5 op  Hammaslääketieteen ala  
090501A-00 Kariologian loppukuulustelu 0 op / 0 ov  Hammaslääketieteen ala  
090501A-01 Kariologian perusteet 1.8-5.1 op  Hammaslääketieteen ala  
090501A-08 Kariologian syventävä ajantasaistaminen 0.7 op  Hammaslääketieteen ala  
090503A-09 Kasvo- ja leukavammojen hoito 1 op / 0.5 ov  Hammaslääketieteen ala  
090502A-09 Kasvojen alueen kiputilat 1.1 op  Hammaslääketieteen ala  
090501A-04 Kausaalinen kariesdiagnostiikka 1.3 op  Hammaslääketieteen ala  
090503A-05 Kevytsillat 0.2-0.3 op  Hammaslääketieteen ala  
090502A-12 Kirurgia lasten hammashoidossa 0.4-0.5 op  Hammaslääketieteen ala  
090203A Kirurgian propedeuttinen kurssi 1.5 op  Lääketieteen ala  
090507A Kliininen farmakologia 1.5 op  Hammaslääketieteen ala Hae opetus 
090603A Kliininen harjoittelu 34-40 op  Hammaslääketieteen ala  
090603A-10 Kliininen harjoittelu, DC 10 4-6 op  Hammaslääketieteen ala  
090603A-05 Kliininen harjoittelu, DC 5 1 op  Hammaslääketieteen ala  
090603A-06 Kliininen harjoittelu, DC 6 6-8 op  Hammaslääketieteen ala  
090603A-07 Kliininen harjoittelu, DC 7 7-9 op  Hammaslääketieteen ala  
090603A-08 Kliininen harjoittelu, DC 8 6-14 op  Hammaslääketieteen ala  
090603A-09 Kliininen harjoittelu, DC 9 6-9 op  Hammaslääketieteen ala  
090504A Kliininen purentafysiologia 3-7.5 op  Hammaslääketieteen ala  
090503A-02 Kokoproteesioppi 3.4-3.9 op  Hammaslääketieteen ala  
090501A-02 Korjaava karieshoito 5.1 op  Hammaslääketieteen ala  
090508A Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 0.5 op  Hammaslääketieteen ala  
090503A-001 Kruunu- ja siltaprotetiikan alkutentti 0 op / 0 ov   
090503A-01 Kruunu- ja siltaprotetiikka 4.5-4.7 op  Hammaslääketieteen ala  
090506A-06 Kuvantamistutkimukset suun ja leukojen alueella 1 op / 0.4 ov  Hammaslääketieteen ala  
090510A-08 Lasten suu- ja hammassairauksien ehkäisy väestötasolla 0.8-1 op  Hammaslääketieteen ala  
090202A Lastentautioppi ja lastenpsykiatria 0.5-1.8 op  Hammaslääketieteen ala Hae opetus 
090502A-03 Leuka- ja hammastraumat ja niiden diagnostiikka 1.4-3.4 op  Hammaslääketieteen ala  
090503A-04 Materiaalioppi 1-1.5 op  Hammaslääketieteen ala  
092201A Mikrobiologia/Infektiokurssi 2-2.1 op  Hammaslääketieteen ala Hae opetus 
090605A-01 Muu vaihtoehtoinen suoritus 0-1.5 op  Hammaslääketieteen ala  
090501A-06 Muut kuin karieksen aiheuttamat hampaiden kovakudosmuutokset ja kausaalinen kariesdiagnostiikka 0.3-1.6 op  Hammaslääketieteen ala  
090205A Neurologia 0.4-0.5 op  Hammaslääketieteen ala Hae opetus 
090502A-04 Odontogeeniset infektiot 0.6-1.3 op  Hammaslääketieteen ala  
090506A-02 Odontogeenisten infektioiden sekä osteomyeliitin radiologiaa 0.3 op  Hammaslääketieteen ala  
090601A-01 Ortodontian perusvalmiudet 2-6.7 op  Hammaslääketieteen ala  
090503A-03 Osaproteesioppi 2-2.5 op  Hammaslääketieteen ala  
090503A-003 Osaprotetiikan alkutentti 0 op / 0 ov  Hammaslääketieteen ala  
090603A-02 OSCE-tentti 0 op / 0 ov  Hammaslääketieteen ala  
090505A-07 Parodontaali-infektiot 1 op / 0.6 ov  Hammaslääketieteen ala  
090505A-03 Parodontaalikirurgia 2.2-2.7 op  Hammaslääketieteen ala  
090505A-06 Parodontaalisairaudet ja yleisterveys sekä parodontaali-infektiot 2.1-3.9 op  Hammaslääketieteen ala  
090505A Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede 12-17.4 op  Hammaslääketieteen ala  
090505A-04 Parodontologian seminaarit 1.1 op  Hammaslääketieteen ala  
090505A-00 Parodontologian sisäänpääsykuulustelu 0 op / 0 ov  Hammaslääketieteen ala  
090505A-01 Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet 1.5-5.2 op  Hammaslääketieteen ala  
090505A-02 Parodontologisen potilashoidon perusvalmiuksien syventäminen 1.1-1.5 op  Hammaslääketieteen ala  
090504A-03 Patofunktion syventävä osio 0.5 op  Hammaslääketieteen ala  
090501A-07 Pedodontia 1.2-2.5 op  Hammaslääketieteen ala  
090604A Potilaiden tutkiminen 0.5-4.2 op  Hammaslääketieteen ala  
090510A-04 Potilashoidon yleiset valmiudet 1.1 op  Hammaslääketieteen ala  
090510A-05 Potilashoidon yleisten valmiuksien täydentäminen 1.1 op  Hammaslääketieteen ala  
090601A-02 Pre- ja postnataalinen leukojen ja purentaelimen kasvu ja hammaslääketieteellinen genetiikka 0.6-3 op  Hammaslääketieteen ala  
090503A-07 Proteesien korjaukset 0.5-0.9 op  Hammaslääketieteen ala  
090404A Psykiatria 0.4-0.5 op  Hammaslääketieteen ala Hae opetus 
090502A-06 Purennan kirurginen kuntoutus I 0.3-0.9 op  Hammaslääketieteen ala  
090502A-07 Purennan kirurginen kuntoutus II 0.2-0.3 op  Hammaslääketieteen ala  
090505A-08 Purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa 1 op  Hammaslääketieteen ala  
090510A-06 Purennan kuntoutus väestötasolla 0.4 op  Hammaslääketieteen ala  
090504A-01 Purentafysiologia I 2.8 op  Hammaslääketieteen ala  
090504A-02 Purentafysiologia II 3.1-4.2 op  Hammaslääketieteen ala  
090502A-10 Pään ja leukojen alueen kirurgisia erityskysymyksiä 0.7 op  Hammaslääketieteen ala  
090101A-01 Reseptioppi, kirjallinen osa 0.5 op  Hammaslääketieteen ala  
080206A-01 Reseptioppi, kirjallinen osa 0.5 op  Lääketieteen ala  
090101A-02 Reseptioppi, reseptiosa 0.5 op  Hammaslääketieteen ala  
080206A-02 Reseptioppi, reseptiosa 0.5 op  Lääketieteen ala  
090506A-04 Röntgentutkimukset suun ja kasvojen alueen traumoissa 0.7 op  Hammaslääketieteen ala  
090509A Sisätautioppi 3.8-5.5 op  Hammaslääketieteen ala  
090509A-01 Sisätautioppi I 3-3.5 op  Lääketieteen ala  
090509A-02 Sisätautioppi II 0.8 op  Hammaslääketieteen ala  
090510A Sosiaalihammaslääketiede 6-7 op  Hammaslääketieteen ala  
090510A-07 Sosiaalihammaslääketieteen ajankohtaiset aiheet 2.3-3 op  Hammaslääketieteen ala  
090502A Suu- ja leukakirurgia 12.5-23 op  Hammaslääketieteen ala  
090502A-11 Suu- ja leukakirurgian loppukuulustelu 0-7.9 op  Hammaslääketieteen ala  
090502A-01 Suu- ja leukakirurgian perusteet 3.2-4.7 op  Hammaslääketieteen ala  
090502A-05 Suukirurgia ja yleissairaudet 0.5-3.8 op  Hammaslääketieteen ala  
090506A-03 Suukirurgiaan liittyvä röntgendiagnostiikka 1.4 op  Hammaslääketieteen ala  
090502A-00 Suukirurgian sisäänpääsykuulustelu 0 op / 0 ov  Hammaslääketieteen ala  
090302A-02 Suun limakalvosairaudet 2.7-3.1 op  Hammaslääketieteen ala  
090510A-11 Suun terveydenhuollon toimintatahot 0.4 op  Hammaslääketieteen ala  
090500A Suun terveys 3 op  Hammaslääketieteen ala  
090302A Suupatologia 6.6-9.8 op  Hammaslääketieteen ala  
090302A-01 Suupatologian kurssi 5.2-6 op  Hammaslääketieteen ala  
090302A-04 Suupatologian mikroskooppikurssi 0.6 op  Hammaslääketieteen ala  
090601A-07 Syventävä oikomishoidon kurssi 0.5 op  Hammaslääketieteen ala  
090506A-05 Säteilysuojaus 1.1 op  Hammaslääketieteen ala  
090503A-10 Vaativa purennan kuntoutus 0.8-1.1 op  Hammaslääketieteen ala  
090605A Vaihtoehtoiset ja vapaavalintaiset opinnot 4.5-9.3 op  Hammaslääketieteen ala  
090503A-11 Yhdistemäprotetiikka ja erikoiskiinnittimet 0.3 op / 0.2 ov  Hammaslääketieteen ala  
090510A-10 Yrittäjyys ja markkinointi 0.5 op / 0.25 ov  Hammaslääketieteen ala  
Avaa Yleisopinnot